ราคายางพารา (29 พ.ย.60)

ราคายางพารา (29 พ.ย.60)

ราคายางพารา (สถาบันวิจัยยาง)ประจำวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560

(ดูรายละเอียดเพิ่มเติม)