สคร.คาดเบิกจ่ายงบปี60ได้แค่84%

สคร.คาดเบิกจ่ายงบปี60ได้แค่84%

"สคร." คาดเบิกจ่ายงบประมาณปี 60 ได้ 288,000 ล้านบาท หรือประมาณ 84% จากเป้า 344,000 ล้านบาท

นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ ผู้อำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กล่าวว่า ในปีงบประมาณ 2560 ยอมรับว่า มีแนวโน้มว่าการเบิกจ่ายงบประมาณจะต่ำกว่าเป้าหมาย โดยเป้าหมายอยู่ที่ 95% แต่จะสามารถเบิกจ่ายได้ 84% เท่านั้น โดยเป้าหมายเบิกจ่าย คือ 344,000 ล้านบาท เบิกจ่ายได้เพียง 288,000 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม สำหรับปีงบประมาณ 2561 นั้น กรอบงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจเท่ากับ 796,337 ล้านบาท แต่เป็นกรอบที่อยู่ในการกำกับดูแลของ สคร. 506,162 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 47% จากปีก่อนหน้า

ทั้งนี้ เพื่อให้การลงทุนรัฐวิสาหกิจช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้อย่างต่อเนื่องนั้น นายสมคิด ได้ให้ สคร. เร่งรัดให้รัฐวิสาหกิจ ปรับปรุงแผนและประมาณการเบิกจ่ายงบลงทุนให้สอดคล้องกับการเบิกจ่ายจริง และคำนึงถึงการเบิกจ่ายที่เป็น Front-Loaded และการเบิกจ่ายที่ไม่เป็นไปตามแผนในปี 2560 ที่จะต้องผูกพันมาเบิกจ่ายในปี 2561 และให้คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจกำกับดูแลการเบิกจ่ายงบลงทุนให้เป็นไปตามเป้า และพิจารณากำหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของการเบิกจ่ายงบลงทุนในการประเมินผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ

นอกจากนี้ ยังกำชับให้รัฐวิสาหกิจที่มีงบลงทุนขนาดใหญ่เร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุนในระยะเวลาที่เหลือของปี 2560 อีก 1 เดือนให้ได้ตามเป้าหมายด้วย และให้รัฐวิสาหกิจขนาดใหญ่ที่มีความเข้มแข็งทางการเงินปรับแผนงานการพัฒนากิจการเชิงรุกเพื่อเป็นแกนนำในการพัฒนาประเทศต่อไป