Report & Corporate News (29 พ.ย.60)

Report & Corporate News (29 พ.ย.60)

AMATA ซื้อ, HUMAN, OISHI, UV

AMATA  ซื้อ  ราคาเป้าหมาย 29.50 บาท

เราได้ปรับประมาณการผลประกอบการในปี 2560-62 เพิ่มขึ้นในระดับ 6-11% ตามราคาที่ดินที่เพิ่มขึ้น และอัตรากำไรขั้นต้นที่ขยายตัวรวมถึงสมมุติฐานค่าใช้จ่ายทางการเงินใหม่ เรามองว่า AMATA ได้เป็นที่น่าสนใจมากขึ้นตามโครงการ EEC เราเชื่อว่า AMATA จะเป็นหนึ่งในผู้ที่ได้รับประโยชน์อย่างชัดเจนจากการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานดังกล่าว เราเชื่อว่า EEC จะเป็นปัจจัยผลักดันยอดการขายที่ดินในปี 2561-69ช3 เรายังคงแนะนำซื้อที่ราคาเป้าหมายใหม่ที่ 29.50 บาท

HUMAN

ฮิวแมนิก้า (HUMAN)" เคาะราคาไอพีโอที่ 4 บ./หุ้น เปิดจอง 30 พ.ย.- 4 ธ.ค. เตรียมเข้าเทรด SET 8 ธ.ค.นี้

บริษัท บริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด (มหาชน) หรือ HUMAN  แต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้น โดยมีนายสุนทร เด่นธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนายสมภพ กีระสุนทรพงษ์ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์ (บล.) ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ให้ข้อมูล โดยเคาะราคาขายหุ้นไอพีโอ  4 บาท ต่อหุ้น เปิดจองซื้อวันที่ 30 พ.ย. -4 ธ.ค. คาดเข้าซื้อขายใน SET วันที่ 8 ธ.ค.นี้  เตรียมนำเงินย้ายสำนักงาน - ลงทุนเทคโนโลยีและลงทุนในบริษัทอื่น พร้อมคาดรายได้ปี 61  โต 30 %

OISHI

OISHI เผยเหตุเพลิงไหม้ส่วนผลิตเครื่องดื่ม UHT กระทบกำลังผลิต 12% ของกลุ่ม

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (OISHI) ชี้แจงกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้บริเวณส่วนการผลิตเครื่องดื่ม UHT ภายในโรงงานนิคมอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานีของบริษัท โออิชิ เทรดิ้ง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยว่า เหตุเพลิงไหม้ดังกล่าวเกิดขึ้นเฉพาะภายในส่วนการผลิตเครื่องดื่ม UHT ของโรงงานนิคมอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานี ซึ่งเป็นอาคารที่แยกจากส่วนการผลิตอื่นและมีกาลังการผลิตปัจจุบันประมาณ 6 ล้านลิตรต่อเดือน หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 12 ของกำลังการผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มทัง้ หมดของกลุ่มบริษัทโออิชิ

UV

UV ซื้อหุ้น 80% ใน AheadAll มูลค่า 81.28 ลบ.ธุรกิจจำหน่ายและติดตั้งระบบควมคุมอุปกรณ์ไฟฟ้า-ปันผลอัตรา 0.22 บ./หุ้น

บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ UV แจ้งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติอนุมัติในหลักการตามที่คณกรรมการบริหารของบริษัทอนุมัติให้บริษัท ยูนิเวนเจอร์ แคปปิตอล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท (ถือ 99.99%) เข้าซื้อหุ้นสามัญในบริษัท อะเฮดออล จำกัด (AheadAll) จำนวน 400,000 หุ้น คิดเป็น 80% ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของ AheadAll ในราคาซื้อขายทั้งสิ้น 81.28 ล้านบาท จากบริษัท เอราวัณ จังค์ชั่น จำกัด จะมีผลให้ AheadAll เป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัท