แจงต่ออายุ 'พ.ร.บ.มั่นคงใต้' ไม่เกี่ยวชุมนม

แจงต่ออายุ 'พ.ร.บ.มั่นคงใต้' ไม่เกี่ยวชุมนม

"วิษณุ" แจงต่ออายุ "พ.ร.บ.มั่นคงภาคใต้" ไม่เกี่ยวกับชุมนม ชี้เป็นการต่ออายุทุกปี

ที่ทำเนียบรัฐบาล นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณีต่ออายุ พ.ร.บ.ความมั่นคงภายในราชอาณาจักรประกาศใช้ 5 อำเภอใน จ.สงขลาและปัตตานีอีก 1 ปีว่า พ.ร.บ.ดังกล่าวมีการประกาศใช้ไปแล้ว 1 ปี เมื่อครบ 1 ปี ก็หมดอายุ ซึ่งมีการประกาศใช้มาไม่รู้กี่หนแล้ว ขณะนี้จะครบอายุในวันที่ 30 พ.ย.ก็ต่อไปอีก 1 ปี เมื่อถามว่าการต่ออายุถูกโยงว่ามีการชุมนุม นายวิษณุกล่าวว่า ไม่เกี่ยวกัน ฉบับก่อนหน้านี้ก็ประกาศใช้ 1 ธ.ค.59 ซึ่งมาครบในช่วงนี้ เป็นการต่ออายุทุกปี ไม่เหมือนกฎอัยการศึกที่ต้องประกาศใช้ทุก 3 เดือน อย่างไรก็ตามการประกาศใช้ดังกล่าวไม่มีการเพิ่มอะไร ทุกอย่างเหมือนเดิมหมด เป็นการขยายเวลาในการบังคับใช้เท่านั้น ไม่มีอะไรแปลกประหลาดไปจากเดิม