ม.เยอรมนีเปิดคอร์สรองรับสร้างเมืองอัจฉริยะ

ม.เยอรมนีเปิดคอร์สรองรับสร้างเมืองอัจฉริยะ

ทั้งนี้ ผู้คนมากมายทั่วโลกต่างย้ายเข้าเมืองเพื่อหางาน ความมั่งคั่ง และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สิ่งที่ตามมาคือเขตเมืองมีการขยายตัวอย่างไร้ทิศทาง กล่าวคือ เขตเมืองขยายตัวโดยปราศจากการควบคุมตรวจสอบ 

มหาวิทยาลัยเอชเอฟที สตุทการ์ท ในเยอรมนี เปิดหลักสูตรปริญญาโทภาคภาษาอังกฤษ “โซลูชั่นเมืองอัจฉริยะ”สำหรับภาคฤดูหนาวปีการศึกษา 2561/2562 โดยใช้วิธีการสอนแบบสหวิทยาการ ที่ไม่เหมือนใครในโลก ด้วยสภาพแวดล้อมที่มีความเป็นสากล ผู้เรียนจะได้ฝึกฝนทักษะอันครอบคลุมตั้งแต่การวางผังเมืองและสร้างเมืองอัจฉริยะ การวางโครงสร้างพื้นฐานอัจฉริยะและการบริหารจัดการ ไปจนถึงการหาเงินทุน การเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัล และการปกครองอัจฉริยะ

ขณะที่คนจำนวนมหาศาลก็เคลื่อนย้ายไปมา เมืองหลายแห่งทั่วโลกต้องเผชิญกับมลพิษทางเสียง ความแออัด การจราจรติดขัด และมลพิษทางอากาศที่เป็นอันตราย จึงจำเป็นจะต้องมีการลงทุนครั้งใหญ่ทั้งทางสังคมและโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสร้างสรรค์เมืองที่น่าอยู่ในอนาคต

หลักสูตรปริญญาโทใหม่ล่าสุดนี้  ถือกำเนิดขึ้นจากความจริงที่ว่า การเชื่อมโยงความรู้เกี่ยวกับการคมนาคม พลังงาน การพัฒนาเมือง และการบริหาร ซึ่งเป็นความรู้คนละสาขาที่แทบจะไม่เชื่อมโยงกัน จะช่วยสร้างสรรค์เมืองแห่งอนาคตที่น่าอยู่ได้

มหาวิทยาลัยแห่งนี้ สนับสนุนแนวทางการสร้างโลกที่ยั่งยืนมานานหลายปี ผ่านหลักสูตรการเรียนการสอนสาขาพลังงาน การเคลื่อนย้าย และการก่อสร้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งยังมีหลักสูตรเอ็มบีเอของมหาวิทยาลัยจอห์น มัวรส์ เมืองลิเวอร์พูล สหราชอาณาจักร ให้เลือกเรียนเสริม