ประกาศราคาแร่ (28 พ.ย.60)

ประกาศราคาแร่ (28 พ.ย.60)

ประกาศราคาแร่ (กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่) ประจำวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560

(ดูรายละเอียดเพิ่มเติม)