กรธ.โล่งอก ส่งกฎหมายลูก10ฉบับให้ สนช.​ทันเวลา

กรธ.โล่งอก ส่งกฎหมายลูก10ฉบับให้ สนช.​ทันเวลา

“มีชัย” โล่งอก ส่งกฎหมายลูก 10 ฉบับให้ สนช.​ทันเวลา ระบุร่างพ.ร.ป.ส.ส.และ ร่างพ.ร.ป.ส.ว. ยังไม่มีสัญญาณขัดแย้ง