30วันรู้ผลสอบ9จนท.ดีเอสไอ เหตุรื้อฟื้นคดีจอมทรัพย์

30วันรู้ผลสอบ9จนท.ดีเอสไอ เหตุรื้อฟื้นคดีจอมทรัพย์

ผอ.สำนักกิจการยุติธรรม ชี้30วันรู้ผลสอบ9จนท.ดีเอสไอ เหตุรื้อฟื้นคดีจอมทรัพย์

นายวัลลภ นาคบัว ผอ.สำนักกิจการยุติธรรม ในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีการรับรื้อฟื้นคดีอาญาให้กับนางจอมทรัพย์ กล่าวว่า หลังได้รับการแต่งตั้ง ได้เรียกประชุมคณะกรรมการฯไปแล้ว 1 ครั้ง เพื่อกำหนดแนวทางการตรวจสอบ 4 ประเด็น คือ ข้าราชการกระทรวงยุติธรรมหน่วยงานใดเข้าไปเกี่ยวข้องบ้าง และเกี่ยวข้องอย่างไร ทั้งนี้ เพื่อนำไปปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องในการรื้อฟื้นคดี ซึ่งจะรายงานข้อสรุปพร้อมข้อเสนอแนะให้ปลัดกระทรวงยุติธรรมรับทราบ นอกจากนี้ยังได้ส่งหนังสือถึงอธิบดีดีเอสไอ สำนักงานกองทุนยุติธรรม และยุติธรรมจังหวัดนครพนมให้รวบรวมข้อเท็จจริงเบื้องต้น

โดยกำหนดให้ส่งตัวเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในขั้นตอนต่างๆ เข้าให้ข้อมูลต่อคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงในสัปดาห์หน้า โดยคณะกรรมการชุดนี้ต้องตรวจสอบให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน ยืนยันว่าไม่ได้เป็นการตรวจสอบเพื่อหาว่าใครถูกใครผิด แต่ต้องการปรับปรุงระบบงานขอช่วยเหลือรื้อฟื้นคดีอาญา เพราะที่ผ่านมาการรับเรื่องร้องทุกข์กระจัดกระจายไปในหลายส่วน หลังจากนี้ต้องมารวมศูนย์จุดเดียวที่ศูนย์บริการร่วม ก่อนจะกระจายไปให้หน่วยงานที่รับผิดชอบตรวจสอบ ส่วนกรณีรื้อฟื้นคดีต้องพิจารณาร่วมกันเป็นคณะกรรมการ เนื่องจากที่ผ่านมาดำเนินการเพียงลำพังของชุดเฉพาะกิจ

"การรื้อฟื้นคดีอาญาในรูปเรื่องมันยากอยู่แล้ว เลขาธิการศาลยุติธรรมก็แจ้งสถิติว่าตั้งแต่มีกฎหมายรื้อฟื้นคดีอาญา ยังไม่เคยมีการรื้อฟื้นคดีเกิดขึ้นเลย เมื่อมันยากความเข้มข้นในเชิงเนื้อหาก็ต้องเพิ่มขึ้นด้วย และเมื่อเป็นสิทธิ์ในการเข้าถึงความยุติธรรมของประชาชนก็ต้องดำเนินการด้วยความรอบคอบและรัดกุม ซึ่งที่ผ่านมายังไม่เคยจัดวางระบบที่ชัดเจน เพื่อให้เกิดความบูรณาการร่วมกัน ไม่ใช่ร้องเข้ามา 3-4 หน่วยแล้วต่างคนต่างทำ" นายวัลลภ กล่าว