คาดกองทุนรัฐบาลสิงคโปร์เทขาย "คิวเฮ้าส์" ยกพอร์ต

คาดกองทุนรัฐบาลสิงคโปร์เทขาย "คิวเฮ้าส์" ยกพอร์ต

Money Wise : หุ้นไทยยังซึม-ไร้ปัจจัยใหม่ , คาดกองทุนรัฐบาลสิงคโปร์เทขาย "คิวเฮ้าส์" ยกพอร์ต

บมจ.ควอลิตี้เฮ้าส์ (QH) แจ้งว่าตามที่ได้มีการซื้อขายหุ้นผ่านระบบการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์บนกระดานใหญ่ (Big Lot Board) เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 จำนวน 1,154,421,450 หุ้น คิดเป็น 10.77% ของทุนชำระแล้วนั้น บริษัทยังไม่ได้รับการติดต่อจากผู้ถือหุ้นที่ได้เข้าทำรายการดังกล่าว อย่างไรก็ตามการซื้อขายหุ้นดังกล่าว ไม่ส่งผลกระทบต่อการบริหารงานและการดำเนินงานของบริษัท

คลุกวงใน ล้วงลับทุกความเคลื่อนไหวหุ้นกับ "ไอซ์ อาชวินท์"

ทุกวัน จ.-ศ. 9.45-10.00 ทาง facebook Live กรุงเทพธุรกิจ