ภาวะเงินตราต่างประเทศ (27 พ.ย.60)

ภาวะเงินตราต่างประเทศ (27 พ.ย.60)

ยูโรปรับตัวดีขึ้น หลังปัญหาการจัดตั้งรัฐบาลของเยอรมนีเริ่มคลี่คลาย

(ดูรายละเอียดเพิ่มเติม)