อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินต่างประเทศ (27 พ.ย.60)

อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินต่างประเทศ (27 พ.ย.60)

อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินต่างประเทศ (Currency Cross Rate) วันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 ณ เวลาประมาณ 17.27 น.

(ดูรายละเอียดเพิ่มเติม)