ย้ำชาวสวนยางอย่าเดินขบวนประท้วง ขู่จะผิดกฎหมาย

ย้ำชาวสวนยางอย่าเดินขบวนประท้วง ขู่จะผิดกฎหมาย

"ประยุทธ์" ย้ำชาวสวนยางอย่าเดินขบวนประท้วง ขู่จะผิดกฎหมาย

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้า คสช. กล่าวว่า "ผมขอเกษตรกรสวนยางพารา อย่าออกมาเดินขบวนประท้วง หรือออกมาวิ่ง เพื่อ เรียกร้องอะไรเลย เพราะรัฐบาลกำลัง หาทางแก้ไขปัญหาราคายางตกต่ำอยู่ ทั้งกระตุ้นให้เกิดการใช้ยางให้มากขึ้น ในด้านการคมนาคม และปล่อยให้ตูนเค้าวิ่งไปเถอะ พวกท่านไม่ต้องไปวิ่งประท้วง เดี่ยวจะผิดกฎหมายกันอีก"

นายกรัฐมนตรี ได้พบปะ คุยกับประชาชนแต่ระหว่างนั้นมีชาวบ้านที่เป็นชาวประมงเข้ามาพูดคุยด้วย กับปัญหาการประมงจนทำให้พลเอกประยุทธ์ตวาดใส่ ว่าให้พูดจาดีดีกดดันรัฐบาลกำลังดำเนินการอยู่และให้คำนึงถึงภาคประมงทั่วประเทศและโลกด้วยไม่ใช่แก้ปัญหาของคนใดคนหนึ่งเท่านั้น จนทำให้พลเอกวิลาศ อรุณศรีที่อยู่ใกล้ๆ ลากตัวของชาวบ้านไปพูดคุยและแนะนำให้ไปหารือกับผู้ว่าราชการจังหวัด