ราคายางพารา (27 พ.ย.60)

ราคายางพารา (27 พ.ย.60)

ราคายางพารา (สถาบันวิจัยยาง)ประจำวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560

(ดูรายละเอียดเพิ่มเติม)