ประกาศราคาแร่ (27 พ.ย.60)

ประกาศราคาแร่ (27 พ.ย.60)

ประกาศราคาแร่ (กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่) วันที่ 27 พฤศจิกายน 2560

(ดูรายละเอียดเพิ่มเติม)