ยธ.ช่วยพิสูจน์สัญชาติซาไก-มอแกน

ยธ.ช่วยพิสูจน์สัญชาติซาไก-มอแกน

ยธ.ลงพื้นที่เกาะหลีเป๊ะ ให้ความเป็นธรรมกลุ่มชาติพันธุ์ ซาไก-มอแกน 33 ราย เก็บดีเอ็นเอพิสูจน์สัญชาติ คาดรู้ผลใน 6 สัปดาห์

เมื่อวันที่ 27 พ.ย.60 นายเพิ่มพูน เพิ่มประสิทธิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือตรวจพิสูจน์สารพันธุกรรมให้กับกลุ่มชาติพันธุ์ มานิ (ซาไก) ตรวจพิสูจน์สารพันธุกรรมให้กับกลุ่มชาติพันธุ์ มานิ (ซาไก) จำนวน 9 ครอบครัว 30 ราย และชาวเล (มอแกน) 3 ราย ที่ เกาะหลีเป๊ะ จังหวัดสตูล ซึ่งยังไม่ได้รับสถานะบุคคล เนื่องจากเป็นบุคคลตกสำรวจตรวจสอบทะเบียนราษฎรร่วมกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ สถาบันิติวิทยาศาสตร์ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือ เพื่อแก้ไขปัญหาไร้รัฐ ไร้สัญชาติให้กับกลุ่มชาติพันธุ์ดังกล่าว ให้สามารถเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานทั้งการได้มีสัญชาติ สิทธิในการเข้าถึง การรักษาพยาบาล การเข้าถึงการศึกษา การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม และเป็นแนวทางให้ความช่วยเหลือกลุ่มชาติพันธุ์อื่นๆ ที่ประสบปัญหาในลักษณะเดียวกันให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรม โดยการพิสูจน์สารพันธุกรรมจะรู้ผลภายใน 6 สัปดาห์

ทั้งนี้ ที่ผ่านมากรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ได้ให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายกับกลุ่มชาติพันธุ์โดยมี การให้ความช่วยเหลือเงินประกันตัวกับชาวเล 9 คนที่ถูกจับกุม โดยเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน, ให้ความช่วยเหลือชาวเล ชุมชนตูโป๊ะ เกาะหลีเป๊ะตรวจสอบการถือครองสิทธิในที่ดิน ชาวกะเหรี่ยงบ้านบางกลอยแก่งกระจาน, ให้ความช่วยเหลือชาวบ้านห้วยคริตี้ กาญจนบุรีผ่านกองทุนยุติธรรมในการอำนวยความสะดวกในการดำเนินคดี และหากผู้เสียหายเป็นเหยื่อในกระบวนการยุติธรรมสามารถขอความช่วยเหลือตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทน และค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา ได้โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติ