'สแกนอินเตอร์' จับมือบางจากบริการน้ำมันเชื้อเพลิง

'สแกนอินเตอร์' จับมือบางจากบริการน้ำมันเชื้อเพลิง

สแกนอินเตอร์ ร่วมมือ บางจาก ผุดสถานีบริการ "น้ำมันเชื้อเพลิง" ในปั๊มก๊าซธรรมชาติ NGV เสริมความครบวงจรด้านการให้บริการเชื้อเพลิงสำหรับยานยนต์

นายฤทธี กิจพิพิธ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCN ผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับก๊าซธรรมชาติแบบครบวงจร เปิดเผยว่า บริษัทได้จับมือเป็นพันธมิตรกับ บมจ. บางจาก คอร์ปอเรชั่น เพื่อขยายหัวจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงในปั๊มก๊าซของธรรมชาติสำหรับยานยนต์ของ SCN โดยได้ลงนามแต่งตั้งเป็นผู้ประกอบการสถานีบริการน้ำมันและสัญญาซื้อขายน้ำมันเชื้อเพลิง ภายใต้เครื่องหมายการค้า ‘บางจาก’ ซึ่งในเบื้องต้นจะลงทุนขยายสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงในพื้นที่สถานีก๊าซธรรมชาติ NGV สำหรับยานยนต์ของทาง SCN จำนวน 3 แห่งที่ดำเนินการโดยบริษัทฯ ย่อยทั้งหมด ได้แก่ สถานีก๊าซธรรมชาติ NGV สำหรับยานยนต์ที่จังหวัดขอนแก่น  ปราจีนบุรี และจังหวัดระยอง

สำหรับการเซ็นสัญญาครั้งนี้ จะทำให้สถานีบริการของ SCN ทั้ง 3 แห่ง จะเพิ่มจุดจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงภายใต้เครื่องหมายการค้า ‘บางจาก’ เข้ามาให้บริการเพิ่มเติม ซึ่งจะช่วยเพิ่มศักยภาพการดำเนินธุรกิจก๊าซธรรมชาติ NGV สำหรับยานยนต์ไปสู่การให้บริการน้ำมันเชื้อเพลิงควบคู่กันไป จากปัจจุบันที่สถานีบริการก๊าซธรรมชาติ NGV สำหรับยานยนต์ที่จังหวัดขอนแก่น มีกำลังการผลิตอยู่ที่ 60,000 กิโลกกรัมต่อวัน จังหวัดปราจีนบุรีมีกำลังการผลิต 40,000 กิโลกรัมต่อวันซึ่ง ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการก่อสร้าง คาดว่าจะแล้วเสร็จทันภายในปีนี้ ส่วนสถานีที่จังหวัดระยอง มีกำลังการผลิตก๊าซธรรมชาติ NGV สำหรับยานยนต์ อยู่ที่ 75,000 กิโลกรัมต่อวัน  

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะใช้เงินลงทุนเพื่อก่อสร้างสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง รวมทั้งสิ้น 96 ล้านบาท เพื่อรองรับการให้บริการดังกล่าว รวมถึงการเปิดให้บริการพื้นที่ค้าปลีกเพื่อดึงร้านค้าชั้นนำ เข้ามาให้บริการภายในสถานีบริการทั้ง 3 แห่งอีกด้วย ทำให้มีรายได้จากการให้เช่าพื้นที่ภายในสถานีก๊าซธรรมชาติ รวมถึงช่วยดึงลูกค้าเข้ามาใช้บริการเพิ่มขึ้นอีกด้วย

“การเซ็นสัญญากับ บางจาก คอร์ปอเรชั่น ในครั้งนี้ จะเข้ามาช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้แก่ธุรกิจสถานีก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ของเราให้มีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น และจะศึกษาความเป็นไปได้ในการนำแบรนด์น้ำมันบางจากเข้าไปเสริมในสถานีบริการก๊าซของเรา รวมถึงขยายจุดให้บริการก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ในสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงของ ‘บางจาก’ เพิ่มเติมในอนาคตอีกด้วย ” ดร.ฤทธี กล่าว

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีสถานีก๊าซธรรมชาติ NGV สำหรับยานยนต์ที่ให้บริการแล้วจำนวน 7 สถานี กำลังการผลิตรวม 290,000 กิโลกรัมต่อวัน และอยู่ระหว่างการดำเนินการก่อสร้างอีก 5 สถานี รวมกำลังการผลิต 260,000 กิโลกรัมต่อวัน ซึ่งคาดว่าจะทยอยแล้วเสร็จได้ภายในปีนี้และบางส่วนจะไปเปิดให้บริการได้ภายในต้นปี 2561 นี้ และล่าสุด บริษัทฯ ยังได้สัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติตามค่าความร้อนกับ ปตท. เพิ่มเติมอีก 1 สัญญา เพื่อดำเนินการก่อสร้างสถานีก๊าซธรรมชาติ NGV สำหรับยานยนต์ที่จังหวัดชัยนาท กำลังการผลิต 40,000 กิโลกรัมต่อวัน ส่งผลให้ปัจจุบัน SCN มีสถานีก๊าซธรรมชาติ NGV ที่เปิดให้ดำเนินการแล้วรวมกำลังที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างรวม 13 แห่ง ที่จะช่วยสนับสนุนการเติบโตที่ดีในอนาคต