ลั่นไม่เคยเห็นศาลชี้ชัดขบวนจ้างรับผิด เหมือนคดีครูจอมทรัพย์

ลั่นไม่เคยเห็นศาลชี้ชัดขบวนจ้างรับผิด เหมือนคดีครูจอมทรัพย์

เลขาธิการศาลยุติธรรม ลั่นไม่เคยเห็นศาลชี้ชัดขบวนจ้างรับผิด เหมือนคดีครูจอมทรัพย์ ไม่ขอวิจารณ์งานกระบวนการยุติธรรมหน่วยอื่น ย้ำศาลเต็มที่ทั้งข้อเท็จจริง-ก.ม.-ตรรกะความน่าเชื่อถือพยาน ส่วนหลักเบิกความเท็จผิดเมื่อเอี่ยวข้อสำคัญในคดี

นายสราวุธ เบญจกุล เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม ได้ตอบต่อซักถามการรื้อฟื้นคดีนางจอมทรัพย์ แสนเมืองโคตร ครูใน จ.สกลคล ระหว่างร่วมเป็นประธานมอบประกาศนียบัตรแก่สื่อมวลชน ในการจัดกิจกรรมสัมมนาความรู้ทางกฎหมายและระบบพิจารณาพิพากษาคดีของศาลยุติธรรมแก่สื่อมวลชน พัฒนาสื่อมวลชนเพื่อการประชาสัมพันธ์ศาลยุติธรรม (สศย.) รุ่นที่ 1 ว่า คดีดังกล่าวที่ผ่านมาถือว่า เข้าสู่กระบวนการรื้อฟื้นคดีไปแล้วแต่ผลของศาลฎีกาที่ออกมาไม่ได้เปลี่ยนแปลงคำพิพากษาเดิมที่เคยตัดสิน เพราะเห็นว่าพยานหลักฐานที่นำมาไต่สวนนั้นไม่ใช่พยานหลักฐานใหม่ โดยคดีนี้ไม่ใช่เรื่องแรกที่ผลออกมาเช่นนี้

ซึ่งคดีต่างๆ ศาลก็ได้พิจารณาทั้งข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย และหลักความน่าเชื่อถือของพยานและตรรกะความสมเหตุสมผล ขณะที่การทำหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรมเราไม่ขอวิจารณ์กล่าวถึงหน่วยงานอื่น ศาลก็ทำหน้าที่ของเราอย่างเต็มที่ที่สุด

ส่วนที่คำพิพากษาศาลฎีกาได้ระบุถึงขบวนการจ้างคนรับผิดมาอ้างเป็นพยานหลักฐานใหม่ ในคดีนี้ถือเป็นคดีแรกหรือไม่ นายสราวุธ เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม กล่าวว่า ในคดีอื่นๆ ที่ผ่านมาไม่เคยเห็นลักษณะเช่นนี้มาก่อน

เมื่อถามถึงองค์ประกอบความผิดการเบิกคามเท็จหรือให้การเท็จว่า การจะเป็นความผิดนั้นเพียงรู้แค่บางส่วน หรือรับรู้ทั้งหมด นายสราวุธ เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม กล่าวว่า ประเด็นดังกล่าวถือเป็นความผิดเมื่อเบิกความเท็จข้อสำคัญในคดี ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 177