แนะครม.ใหม่ แก้ปัญหาปากท้องปชช. ชี้ส่วนใหญ่ชักหน้าไม่ถึงหลัง

แนะครม.ใหม่ แก้ปัญหาปากท้องปชช. ชี้ส่วนใหญ่ชักหน้าไม่ถึงหลัง

"ปชป." ย้ำขอให้ทำเพื่อชาติมากกว่าทำเพื่อต่อท่ออำนาจ แนะครม.ใหม่ แก้ปัญหาปากท้องปชช. ชี้คนส่วนใหญ่ชักหน้าไม่ถึงหลัง คนหาเช้ากินค่ำยังลำบาก

นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงการทำงานของคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ หลังการเข้าเฝ้าถวายสัตย์ปฏิญาณ ว่า อยากฝากคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ให้เร่งแก้ไขปัญหาปากท้องของประชาชน คนหาเช้ากินค่ำ ซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศ ที่มีสภาพการใช้ชีวิตอยู่ในภาวะชักหน้าไม่ถึงหลังเป็นส่วนมาก ถึงแม้รัฐบาลจะโฆษณาประชาสัมพันธ์ว่า ปัจจัยทางเศรษฐกิจหลายตัวดีขึ้นต่อเนื่องทั้ง การส่งออกฟื้นตัวและขยายตัวในสินค้าหลายประเภท การลงทุนเอกชนเริ่มขยับ การท่องเที่ยวขยายตัว การบริโภคในประเทศกระจายตัวมากขึ้น จีดีพีขยายตัวแต่ถ้ารัฐบาลไปสัมผัสกับประชาชนคนทั่วไปที่หาเช้ากินค่ำก็จะทราบความจริงว่าชีวิตความเป็นอยู่ของคนทั่วไปมันสวนทางกับตัวเลขทางเศรษฐกิจที่รัฐบาลโฆษณาว่าดีขึ้น คนของรัฐบาลลงไปเดินตลาดดู ทั้งตลาดทั่วไป และตลาดนัดตามชุมชนหมู่บ้านต่างๆ ก็จะพบว่าสินค้าที่เป็นอาหารการกินของชาวบ้านขายได้น้อยลงกว่าที่ควรจะเป็น เพราะฉะนั้นรัฐบาลจึงควรเร่งแก้ไขปัญหาปากท้องของประชาชนให้ได้ผลโดยเร็ว

นายองอาจ กล่าวว่า นอกจากนั้นปัญหาราคาพืชผลเกษตรตกต่ำก็ยังเป็นปัญหาที่ตอกย้ำถึงความล้มเหลว ของรัฐบาลนี้มาอย่างต่อเนื่องหลายปี ถึงแม้ที่ผ่านมารัฐบาลจะพยายามสร้างกลไกใช้วิธีการต่างๆเพื่อให้ราคาพืชผลเกษตรดีขึ้นแต่ก็ยังไม่สามารถแก้ไขได้รัฐบาลอาจใช้นโยบายเพื่อแก้ไขปัญหาราคาพืชผลเกษตร เช่น การประกัน รายได้มาปรับใช้ก็อาจจะช่วยแก้ไขปัญหาได้พอสมควรถ้ารัฐบาลสามารถทำให้ราคาพืชผลเกษตรดีขึ้น ก็จะทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนดีขึ้นด้วย เพราะเกษตรกร คือ คนส่วนใหญ่ของประเทศที่อยู่ในสภาพชักหน้าไม่ถึงหลัง

"หวังว่าคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ จะทุ่มเทเวลา ความรู้ ความสามารถ เพื่อประโยชน์ของคนส่วนใหญ่อย่างแท้จริงมากกว่าที่จะทำเพื่อตนเองและพวกพ้อง หรือ ทำเพื่อต่อท่ออำนาจเท่านั้น" รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าว