'ยุทธศาสตร์ชาติ' ประกาศใช้กลางปี61 ย้ำบทบาทกรรมการ6คณะ

'ยุทธศาสตร์ชาติ' ประกาศใช้กลางปี61 ย้ำบทบาทกรรมการ6คณะ

รองนายกฯ ชี้ "ยุทธศาสตร์ชาติ" ประกาศใช้กลางปี61 ย้ำบทบาทกรรมการ6คณะ

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านต่างๆ 6 ด้าน ว่ากรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติทั้ง 6 คณะจะยึดตามประกาศล่าสุดของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ เมื่อ 29 ก.ย.60 เพราะบางรายชื่อตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีก่อนหน้านี้ได้ขอถอนตัวเนื่องจากติดภารกิจบางอย่าง ทั้งนี้คาดว่าภายในสัปดาห์หน้าตนจะได้เชิญประธานและเลขานุการแต่ละคณะมาประชุมวางแผนก่อนการทำงาน จากนั้นแต่ละคณะจะเริ่มทำยุทธศาสตร์ชาติด้วยการรับฟังความคิดเห็นจากทุกส่วนที่เกี่ยวข้องแล้วกลับมาเขียนแผนให้แล้วเสร็จใน 120 วัน คาดว่าจะเสร็จในเดือนมกราคม 2561 ก่อนนำแผนดังกล่าวเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) และเสนอสภาฯเพื่อพิจารณาเห็นขอบแล้วนำความขึ้นกราบบังคมทูลฯ ดังนั้น ประมาณกลางปีหน้าแผนยุทธศาสตร์ชาติจึงจะประกาศใช้เพื่อนับหนึ่งให้ทุกฝ่ายปฏิบัติตาม ทั้งนี้กรรมการยุทธศาสตร์ชาติทั้ง 6 คณะมีวาระดำรงตำแหน่ง 5 ปี เพื่อติดตาม ดูแลให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเดินตามยุทธศาสตร์ชาติ

เมื่อถามว่า เมื่อแผนยุทธศาสตร์ชาติประกาศใช้แล้วกรรมการยุทธศาสตร์ชาติจะต้องติดตามการปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตร์อย่างไร นายวิษณุ กล่าวว่า ไม่อยากจะพูดว่าเป็นการไล่จี้หรือตามบี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแต่ถ้าไม่ปฏิบัติตามยุทธศาตร์ชาติกฎหมายระบุว่าให้บอกกล่าวตักเตือนเพื่อให้ทราบว่าทำไม่ถูกต้อง แต่หากยังไม่ฟังก็ต้องร้องเรียนต่อผู้บังคับบัญชา ได้แก่ ครม. แต่หาก ครม. รู้เห็นเป็นใจยุยงส่งเสริมไม่ให้ทำตามยุทธศาสตร์ชาติ ก็ต้องเสนอต่อสภาหากสภา เห็นว่าผิดก็จะส่งเรื่องไปยัง ป.ป.ช.

“การที่มีภาคเอกชนรวมอยู่ด้วย เราไม่ได้ตั้งใจจะระดมทุนหรือเข้าหากลุ่มทุน แต่เราต้องการความหลากหลาย จะเห็นว่ามีทั้งเด็กผู้ใหญ่โดยคนเหล่านี้มียุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ในการทำงานจึงควรนำมาใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อประเทศ แต่หากสุดท้ายหน้าตาของยุทธศาสตร์ชาติออกมาไม่ดีก็ยังมีครม.และสภาช่วยสกรีนปรับแก้ ย้ำว่ายุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีแก้ไขได้ แต่กระบวนการแก้ไขจะต้องทำเช่นเดียวกันกับที่ร่างมา” นายวิษณุ กล่าว