ประกาศราคาแร่ (29 ก.ย.60)

ประกาศราคาแร่ (29 ก.ย.60)

ประกาศราคาแร่ (กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่) ประจำวันที่ 29 กันยายน 2560

(ดูรายละเอียดเพิ่มเติม)