(ธปท.) อัตราแลกเปลี่ยนกลาง 39.5283 บาท/ยูโร

(ธปท.) อัตราแลกเปลี่ยนกลาง 39.5283 บาท/ยูโร

กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ / อัตราถัวเฉลี่ยค่าเงินยูโรต่อบาท ณ สิ้นวันทำการวันพฤหัสบดี (28 ก.ย. 60) อยู่ที่ระดับ 39.5283 บาท/ยูโร 

เทียบกับ ณ สิ้นวันทำการวันพุธ (27 ก.ย. 60) อยู่ที่ระดับ 39.5349 บาท/ยูโร (แข็งค่า 0.0060 บาท/ยูโร)