(ธปท.) อัตราแลกเปลี่ยนกลาง 33.410 บาท/ดอลลาร์

(ธปท.) อัตราแลกเปลี่ยนกลาง 33.410 บาท/ดอลลาร์

กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ / อัตราอ้างอิงค่าเงินบาทของธนาคารแห่งประเทศไทย ณ สิ้นวันทำการวันพฤหัสบดี (28 ก.ย. 60) อยู่ที่ระดับ 33.410 บาท/ดอลลาร์

เทียบกับอัตราอ้างอิงของสิ้นวันทำการวันพุธ (27 ก.ย. 60) อยู่ที่ระดับ 33.273 บาท/ดอลลาร์(อ่อนค่า 0.137 บาท/ยูโร)