หมายจับไม่มีอายุ 'ยิ่งลักษณ์' ต้องหนีตลอดชีวิต!!

หมายจับไม่มีอายุ 'ยิ่งลักษณ์' ต้องหนีตลอดชีวิต!!

ศาลฎีกาแผนกคดีอาญานักการเมือง สั่งออกหมายจับไม่มีอายุความ "ยิ่งลักษณ์" โดยเป็นไปตามกฎหมาย ป.ป.ช. ที่ไม่ให้นับอายุความช่วงจำเลยหลบหนี

แหล่งข่าวที่เชื่อถือได้ เปิดเผยกับ "คมชัดลึกออนไลน์" ว่า จากกรณีที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ได้อ่านคำพิพากษาลับหลัง น.ส. ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี จำเลยเมื่อวันที่ 27 กันยายนที่ผ่านมา ในคดีโครงการรับจำนำข้าวและศาลพิพากษาลงโทษจำคุกจำเลยเป็นเวลา 5 ปี โดยศาลฯเห็นว่า ตามพฤติการณ์แสดงให้เห็นว่า จำเลยทราบว่า สัญญาขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐ(จีทูจี)ไม่ชอบด้วยกฎหมาย แต่ไม่ระงับยับยั้งปล่อยให้มีการส่งมอบข้าวตามสัญญาให้รัฐวิสาหกิจจีนต่อไปอีก อันเป็นการแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสำหรับผู้อื่น การกระทำของจำเลยจึงเป็นการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต เป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 157 และ พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 มาตรา 123/1 และออกหมายจับ น.ส.ยิ่งลักษณ์ นั้น ปรากฏว่า หมายจับที่ศาลฯออกนั้น เป็นหมายจับไม่มีอายุความ

"สำหรับเหตุผลที่ศาลออกหมายจับ น.ส.ยิ่งลักษณ์ โดยไม่มีอายุความนั้น เนื่องจากศาลเห็นว่า การหลบหนีคดีของ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ซึ่งเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม 2560 ซึ่งเป็นวันนัดอ่านคำพิพากษาครั้งแรกในคดีนี้เกิดขึ้นหลังจากวันที่ พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 10 ก.ค.2558 โดย พ.ร.บ. ป.ป.ช. ฉบับนี้ ในมาตรา 74/1 ระบุว่า ในการดําเนินคดีอาญา ถ้าผู้ถูกกล่าวหาหรือจําเลยหลบหนีไปในระหว่างถูกดําเนินคดีหรือระหว่างการพิจารณาของศาล มิให้นับระยะเวลาที่ผู้ถูกกล่าวหาหรือจําเลยหลบหนีรวมเป็นส่วนหนึ่งของอายุความ และเมื่อได้มีคําพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษจําเลย ถ้าจําเลยหลบหนีไปในระหว่างต้องคําพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษ มิให้นําบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายอาญามาตรา 98 มาใช้บังคับ ซึ่งมาตรา 98 ประมวลกฎหมายอาญา เป็นเรื่องอายุความหลังศาลมีคำพิพากษา ซึ่งกรณี น.ส.ยิ่งลักษณ์ หากเอาตามมาตรา 98 ประมวลกฎหมายอาญา จะมีอายุความ 10 ปี แต่เมื่อศาลนำ พ.ร.บ. ป.ป.ช. (ฉบับที่ 3 )มาตรา 74/1 ที่ ระบุว่า ไม่ให้นำ มาตรา 98 ประมวลกฎหมายมาใช้บังคับกับคดีนี้ จึงทำให้หมายจับ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ไม่มีอายุความ"

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เนื่องจากหมายจับ น.ส. ยิ่งลักษณ์ เป็นหมายจับไม่มีอายุความ ศาลฯจึงระบุในหมายจับเพียงให้จับ น.ส.ยิ่งลักษณ์ จำเลย เท่านั้น โดยไม่มีการระบุว่า ให้จับตัวจำเลยมาภายในเวลากี่ปีนับแต่วันที่หลบหนีคดี

ส่วนกรณีที่ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง พ.ศ. 2560 ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษามีผลบังคับในวันพรุ่งนี้ (29 ก.ย.) โดยกฎหมายฉบับดังกล่าวมีเนื้อหาเกี่ยวกับ การไม่นับอายุความเมื่อจำเลยหลบหนีคดีทั้งระหว่างพิจารณาหรือหลังศาลพิพากษานั้น ไม่ได้มีผลต่อคดี น.ส.ยิ่งลักษณ์ โดยตรงแต่อย่างใด เนื่องจากศาลฯ ได้ออกหมายจับไม่มีอายุความ น.ส. ยิ่งลักษณ์ โดยอาศัย พ.ร.บ. ป.ป.ช. (ฉบับที่ 3)ที่บังคับใช้ตั้งแต่ปี 2558 มาปรับใช้กับคดี น.ส.ยิ่งลักษณ์ ไปแล้ว