'FSMART' มอบเงินสมทบทุนแก่ศิริราชมูลนิธิ

'FSMART' มอบเงินสมทบทุนแก่ศิริราชมูลนิธิ

"FSMART" มอบเงินสมทบทุนแก่ศิริราชมูลนิธิ

นางสาววรธันย์ นุกูณ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ และนายสันติ อรรถวณิช เจ้าหน้าที่การตลาดอาวุโส เป็นตัวแทนจากผู้ใช้บริการที่ตู้บุญเติมในกิจกรรม “แจกแต้มแลกของ แจกทองถึงบ้าน” ร่วมมอบเงิน มูลค่า 300,000 บาท เพื่อสมทบทุนสร้างอาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษา โรงพยาบาลศิริราช โดยได้รับเกียรติจาก รศ.นพ.วิศิษฎ์ วามวาณิชย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช เป็นผู้รับมอบ โดยกิจกรรมดังกล่าวผู้ใช้ตู้เติมเงินบุญเติมสามารถนำแต้มที่ได้รับจากการใช้บริการตู้บุญเติมและเลือกแลกของรางวัลเป็นเงินบริจาคให้กับมูลนิธิ ซึ่งตู้เติมเงินบุญเติมถือเป็นช่องทางช่วยส่งเสริมให้ผู้ใช้ได้ทำกิจกรรมเพื่อสังคมร่วมกัน