ตลาดแร่โลหะ ณ ตลาดลอนดอน (27 ก.ย. 60)

ตลาดแร่โลหะ ณ ตลาดลอนดอน (27 ก.ย. 60)

ตลาดแร่โลหะ ณ ตลาดลอนดอน ประจำวันที่ 26 กันยายน 2560

(ดูรายละเอียดเพิ่มเติม)