ประกาศราคาแร่ (27 ก.ย.60)

ประกาศราคาแร่ (27 ก.ย.60)

ประกาศราคาแร่ (กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่) ประจำวันที่ 27 กันยายน 2560

(ดูรายละเอียดเพิ่มเติม)