คกก.ปฏิรูปตำรวจ จ่อโอนภารกิจ11ด้านออกจากสตช.

คกก.ปฏิรูปตำรวจ จ่อโอนภารกิจ11ด้านออกจากสตช.

คณะกรรมการปฏิรูปตำรวจฯ จ่อโอนภารกิจ 11 ด้านออกจาก สตช. พร้อมขีดเส้นบทสรุปโยกย้าย-แต่งตั้ง 31 ธ.ค.นี้

ที่รัฐสภา - นายมานิจ สุขสมจิตร ในฐานะประธานอนุกรรมการด้านสื่อสารกับสังคม ในคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวกการยุติธรรม (ตำรวจ) แถลงภายหลังการประชุมว่า พล.อ.บุญสร้าง เนียมประดิษฐ์ ประธานกรรมการปฏิรูปตำรวจฯ เร่งรัดให้คณะอนุกรรมการทุกชุดดำเนินงานทุกอย่างให้เสร็จภายในเดือนนี้ เพื่อจะได้นำกฎเกณฑ์มาร่างกฎหมาย และจะรับฟังความคิดเห็นประชาชนอีกครั้งซึ่งจะใช้เวลารับฟัง 3 เดือน จากนั้นจะนำมาปรับปรุงเพื่อจัดทำกฎหมาย โดยเฉพาะเรื่องมาตรการแต่งตั้งโยกย้ายตำรวจต้องทำให้เสร็จภายในวันที่ 31 ธ.ค.นี้ เพื่อจะได้เป็นกฎระเบียบในการโยกย้ายตำรวจในครั้งต่อไป

นายมานิจ กล่าวอีกว่า ที่ประชุมยังได้พิจารณาข้อเสนอของคณะอนุกรรมการด้านหน้าที่ อำนาจและภารกิจของตำรวจ ซึ่งมีนายมนุชญ์ วัฒนโกเมร อดีตรองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธาน เรื่องแยกภารกิจตำรวจ 11 ด้าน ออกจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ(สตช.) โดยงานด้านจราจร ทางกรุงเทพมหานคร(กทม.)ยินดีจะรับโอนไปดูแล ส่วนตำรวจตรวจคนเข้าเมืองนั้น ทางกระทรวงมหาดไทย(มท.) มีความพร้อมแต่กระทรวงการต่างประเทศไม่พร้อมที่จะรับโอน สำหรับตำรวจรถไฟ ตำรวจน้ำ และตำรวจทางหลวง ทางกระทรวงคมนาคมแจ้งว่ายังไม่พร้อมที่จะรับโอน เนื่องจากขาดความพร้อมด้านบุคลากร

ททนายมานิจ กล่าวต่อว่า งานปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จะโอนไปให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และโอนงานปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค ให้กระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค และสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา(อย.)กระทรวงสาธารณสุข(สธ.) นอกจากนั้น จะโอนงานปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ ให้กรมศุลกากรและกรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง ทั้งนี้ การโอนภารกิจจะต้องจัดทำเป็นแผน 5 ปี และต้องแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจที่ได้รับโอนไป