MILL - ซื้อ

MILL - ซื้อ

กลับมาเติบโตแข็งแกร่งอีกครั้ง

ประเด็นการลงทุน

เรามั่นใจต่อศักยภาพในการเติบโตของ MILL เราคาดกำไรจะฟื้นตัวในไตรมาส 3/60 และ 4/60 โดยเราเชื่อว่า MILL ได้ผ่านจุดต่ำสุดในไตรมาส 2/60
มาแล้ว ความสำเร็จในการผลิตเหล็กคุณภาพสูงจะทำให้กำไรกลับมาโตแรง ในปี 2561 เพิ่มมากขึ้นหลังจากเปิดตัวผลิตภัณฑ์ในไตรมาส 1/61 โดย
มูลค่าหุ้นอยู่ในระดับที่น่าเข้าซื้อ เนื่องจากหุ้นซื้อขายกันที่ระดับใกล้เคียงกับมูลค่าทางบัญชี ณ สิ้นปี 2560 เรายังคงคำแนะนำ ซื้อสำหรับ MILL ด้วย
ราคาเป้าหมาย ณ สิ้นปี 2560 ที่ 2.20 บาท อ้างอิงจากค่า PBV ที่ 1.4 เท่า(ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยระหว่างปี 2549-2559 0.5 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) เทียบกับ
แนวโน้มค่า ROE ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นในปี 2561-2562

การซื้อหุ้นคืนเสร็จสิ้น ... มั่นใจแนวโน้มกำไรกลับมาดี

การรับซื้อหุ้นคืนอย่างสมัครใจ (ที่ 1.80 บาท สูงกว่าราคาตลาดที่ 1.65 บาท) โดยผู้บริหาร (คุณสิทธิชัย ลีสวัสดิ์ตระกูล) เสร็จสิ้นในวันที่ 4 ส.ค. ซึ่งส่งผลให้คุณสิทธิชัยถือหุ้น MILL เพิ่มขึ้นเป็น 42% จากเดิม 19% (ต่ำกว่าเป้าหมายที่วางไว้ที่ 49%) เราเชื่อนักลงทุนบางส่วนที่ไม่ขายหุ้นคิดว่าราคาสำหรับการซื้อหุ้นคืนต่ำกว่ามูลค่าจริง เทียบกับการเติบโตระยะยาวจากผลิตภัณฑ์เกรดพิเศษ

คาดกำไรไตรมาส 3/60-4/60 ฟื้นตัว

คาดกำไรรายไตรมาสจะฟื้นตัวในไตรมาส 3/60-4/60 แม้มีการทดสอบระบบผลิตเหล็กเกรดพิเศษ MILL น่าจะประกาศกำไรหลักที่ 60 ล้านบาทในไตร
มาส 3/60 สูงขึ้น 22% YoY และ 70% QoQ เนื่องจากมีฐานต่ำในไตรมาส 3/59 นอกจากนี้ ราคาเหล็กปรับตัวขึ้น (สูงขึ้น 11% นับจากต้นไตรมาสจนถึงปัจจุบัน และ 21% YoY ในเดือนส.ค.) จะกลบค่าใช้จ่ายจากการทดสอบระบบผลิตเหล็กเกรดพิเศษ อีกทั้งจะหนุนกำไรสุทธิให้สูงขึ้น 20 bps YoY และ 60bps QoQ มาอยู่ที่ 1.3%

เราคาดการณ์ว่ากำไรไตรมาส 4/60 จะโตต่อเนื่อง QoQ (แม้อาจชะลอตัวเล็กน้อย YoY จากฐานสูงในไตรมาส 4/59) ราคาเหล็กได้ปรับสูงขึ้นตั้งแต่เดือนส.ค. (สูงขึ้น 8% MoM) และน่าจะสูงขึ้นต่อเนื่องถึงไตรมาส 4/60 ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการทดสอบการผลิตเหล็กเกรดพิเศษจะออกดอกออกผลทันทีที่ MILL สามารถผลิตเหล็กเกรดพิเศษได้สำเร็จ โดยปัจจุบันอยู่ในกระบวนการตรวจสอบคุณภาพ และตามแผนจะเริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์ในช่วงปลายปี 2560 – ไตรมาส1/61 นอกเหนือจากการดำเนินงานหลักที่แข็งแกร่งของ MILL บริษัทยังอยู่ในระหว่างการเจรจาขายที่ดินขนาด 300 ไร่ซึ่งทำให้อาจจะมีโอกาสปรับประมาณกำไรขึ้นหากมีการขายที่ดินเกิดขึ้น

พื้นฐานเปลี่ยน... เหล็กเกรดพิเศษหนุนการเติบโตปี 2561

MILL กำลังเข้าสู่ยุคกำไรเติบโตเฉิดฉาย เราคาดโต 55% ในปี 2561 การผลิตเหล็กเกรดพิเศษน่าจะเริ่มได้ในปลายปี 2560 – ไตรมาส 1/61 ซึ่งจะหนุนส่วนแบ่งกำไรประมาณ 50 ล้านบาท จากบริษัท Kobelco Millcon Steel Co Ltd (KMS) ร่วมทุน 50:50 กับ Kobe Steel ในปี 2561 (น้อยกว่าเป้าหมายของบริษัทที่ 100 ล้านบาท) เทียบกับขาดทุน 100 ล้านบาทในปี 2560 การอัพเกรดโรงงานในไตรมาส 1/60 จะเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตเหล็กเส้น
ด้วย กำลังการผลิตรวมจะมากขึ้น 27% ไปอยู่ที่ 8 แสนตันในครึ่งหลังของปี 2561 ขณะที่เราคิดเพียง 6.3 แสนตันในประมารการของเรา ดังนั้น ยังมีโอกาส
ปรับประมาณการกำไรขึ้น ขณะที่บริษัทจะเน้นการขายเหล็กชนิดที่มีอัตรากำไรสูง (อัตรากำไรเหล็กเกรดพิเศษสำหรับรถยนต์มากกว่าเหล็กทั่วไปเกือบสาม
เท่า) จะหนุนให้อัตรากำไรขั้นต้นโดยรวมให้สูงขึ้น หนุนกำไรเติบโตปี 2561