(ธปท.) อัตราแลกเปลี่ยนกลาง 33.148 บาท/ดอลลาร์

(ธปท.) อัตราแลกเปลี่ยนกลาง 33.148 บาท/ดอลลาร์

กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ / อัตราอ้างอิงค่าเงินบาทของธนาคารแห่งประเทศไทย ณ สิ้นวันทำการวันอังคาร (26 ก.ย. 60) อยู่ที่ระดับ 33.148 บาท/ดอลลาร์

เทียบกับอัตราอ้างอิงของสิ้นวันทำการวันจันทร์ (25 ก.ย. 60) อยู่ที่ระดับ 33.093 บาท/ดอลลาร์(อ่อนค่า 0.055 บาท/ยูโร)