ขึ้นฟรี! รถไฟฟ้า MRT 25-29 ต.ค.นี้

ขึ้นฟรี! รถไฟฟ้า MRT 25-29 ต.ค.นี้

รฟม. เตรียมพร้อมให้บริการรถไฟฟ้า MRT เพื่ออำนวยความสะดวกและรองรับการเดินทางของประชาชนช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ระหว่างวันที่ 25-29 ตุลาคม 2560

​ตามที่รัฐบาลโดยกระทรวงคมนาคมได้สั่งการให้ทุกหน่วยงาน เตรียมพร้อมอำนวยความสะดวกและปลอดภัยรองรับการเดินทางของประชาชนในช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ระหว่างวันที่ 25-29 ตุลาคม 2560 นั้น การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ได้จัดเตรียมความพร้อมในการให้บริการเดินรถไฟฟ้าทั้ง 2 สาย คือ รถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงิน) และสายฉลองรัชธรรม (รถไฟฟ้า MRT สายสีม่วง) โดยในวันที่ 26 ตุลาคม 2560

รฟม. จะให้บริการรถไฟฟ้าฟรีทั้ง 2 สาย และจะขยายเวลาเปิดให้บริการจนถึงเวลา 02.00 น. (ของวันที่ 27 ตุลาคม 2560) เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน สำหรับวันที่ 25 และ 27 ตุลาคม 2560 นั้น รฟม. จะให้บริการรถไฟฟ้าฟรีเฉพาะรถไฟฟ้า MRT สายสีม่วง และจะให้บริการตามเวลาปกติ โดยรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงิน ให้บริการเวลา 06.00 – 24.00 น. และรถไฟฟ้า MRT สายสีม่วง ให้บริการเวลา 05.30 – 24.00 น.

นายฤทธิกา สุภารัตน์ รองผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (บริหาร) รักษาการแทน ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ในช่วงพระราชพิธีฯ รฟม. ได้สั่งการให้ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BEM) ผู้ให้บริการเดินรถไฟฟ้า MRT ทั้ง 2 สาย จัดเตรียมแผนการเดินรถเพื่อรองรับการเดินทางของประชาชนในกรณีที่มีประชาชนใช้บริการเป็นจำนวนมาก โดยรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงิน ได้จัดเตรียมรถไฟฟ้าให้บริการสูงสุดจำนวน 19 ขบวน และสายสีม่วง ให้บริการสูงสุดจำนวน 12 ขบวน มีการจัดเตรียมเหรียญโดยสารให้เพียงพอ และการตั้งจุดออกเหรียญโดยสาร/คูปอง นอกห้องออกบัตรโดยสาร จัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกภายในสถานี จัดเตรียมเจ้าหน้าที่ดูแลอำนวยความสะดวกและความปลอดภัย รวมถึงเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือปฐมพยาบาลหากมีผู้โดยสารต้องการความช่วยเหลือ ตลอดจนการเตรียมความพร้อมของระบบและอุปกรณ์ใช้งานต่างๆ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 100 % เพื่อให้การบริการเป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย

​ในส่วนของประชาชนที่จะเดินทางโดยรถยนต์ส่วนบุคคล รฟม. มีอาคารและลานจอดรถของรถไฟฟ้า MRT ทั้ง 2 สาย ไว้รองรับจำนวน 13 แห่ง ได้แก่ ​รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงิน จำนวน 9 แห่ง ประกอบด้วย อาคารจอดรถสถานีศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย อาคารจอดรถสถานีลาดพร้าว ลานจอดรถสถานีรัชดาภิเษก ลานจอดรถสถานีห้วยขวาง ลานจอดรถสถานีศูนย์วัฒนธรรมฯ ลานจอดรถสถานีพระราม 9 ลานจอดรถสถานีเพชรบุรี ลานจอดรถสถานีศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ และลานจอดรถสถานีสามย่าน โดยในวันธรรมดาคิดอัตราค่าจอดรถทุก 2 ชั่วโมง 15 บาท สำหรับผู้ที่ใช้บริการรถไฟฟ้า และชั่วโมงละ 40 บาท (ยกเว้นลานจอดรถสถานีเพชรบุรี และลานจอดรถสถานีศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ชั่วโมงละ 50 บาท) สำหรับผู้ไม่ใช้บริการรถไฟฟ้า ส่วนในวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ประชาชนสามารถนำรถมาจอดฟรีได้ที่อาคารจอดรถสถานีลาดพร้าว และ อาคารจอดรถสถานีศูนย์วัฒนธรรมฯ

​สำหรับรถไฟฟ้า MRT สีม่วง จำนวน 4 แห่ง ประกอบด้วย อาคารจอดรถสถานีคลองบางไผ่ อาคารจอดรถสถานีสามแยกบางใหญ่ อาคารจอดรถสถานีบางรักน้อยท่าอิฐ และอาคารจอดรถสถานีแยกนนทบุรี 1 โดยในวันธรรมดา รฟม. คิดอัตราค่าจอดรถทุก 2 ชั่วโมง 5 บาท สำหรับผู้ใช้บริการรถไฟฟ้า และชั่วโมงละ 10 บาท สำหรับผู้ไม่ใช้บริการรถไฟฟ้า และในวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ไม่เสียค่าบริการจอดรถ ซึ่งจะเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 05.00 น. ถึง 01.00 น. ทั้งนี้ สามารถติดตามรายละเอียดและข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ รฟม. www.mrta.co.th และเฟซบุ๊คแฟนเพจการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย หรือ Call Center รฟม. โทร. 0 2716 4044