สภาหอการค้าฯจี้สนช.ทบทวน 'พ.ร.บ.ภาษีที่ดิน'

สภาหอการค้าฯจี้สนช.ทบทวน 'พ.ร.บ.ภาษีที่ดิน'

"สภาหอการค้าฯ" ยื่นหนังสือจี้ "สนช." ทบทวนร่าง "พ.ร.บ.ภาษีที่ดินฯ" ก่อนประกาศใช้ ชี้มีผลกระทบต่อส่วนรวม

นายพจน์ อร่ามวัฒนานนท์ รองประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ยื่นหนังสือต่อนายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เพื่อขอให้ทบทวนร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของชั้นกรรมาธิการฯ เนื่องจากเกรงว่า หากมีการบังคับใช้แล้วอาจส่งผลกระทบต่อประชาชน การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การลงทุนทั้งธุรกิจ SMEs และภาคธุรกิจหลายส่วน ตลอดจนการแข่งขันในภาคการเกษตรและสิ่งแวดล้อม เนื่องจากร่างกฎหมายดังกล่าวได้กำหนดการจัดเก็บภาษีจากฐานมูลค่าที่ดินอาคารสิ่งปลูกสร้างและเพดานภาษีในอัตราสูง ส่งผลให้เจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างต้องแบกรับค่าเช่าที่สูงขึ้นทุกปี ทำให้ไม่สอดคล้องกับหลักความสามารถในการจ่ายภาษี

ทั้งนี้ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทยยังได้ร่วมมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยจัดทำการศึกษาสภาพปัญหาและข้อคิดเห็นเพื่อสำรวจผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น พร้อมมีข้อเสนอแนะส่งต่อให้ปรับแก้กฎหมายดังกล่าวก่อนมีผลบังคับใช้

ขณะที่ประธาน สนช. กล่าวว่า จะส่งต่อเรื่องดังกล่าวให้คณะกรรมาธิการฯ สนช.ต่อไป ซึ่งก่อนหน้านี้ สนช. ได้รับเรื่องร้องเรียนทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการมาพอสมควร เนื่องจากส่งผลกระทบต่อทุกคนที่มีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งทาง สนช.จะพิจารณาอย่างรอบคอบเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาข้อร้องเรียนในภายหลัง เมื่อที่กฎหมายมีผลบังคับใช้