ประกาศราคาแร่ (26 ก.ย.60)

ประกาศราคาแร่ (26 ก.ย.60)

ประกาศราคาแร่ (กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่) ประจำวันที่ 26 กันยายน 2560

(ดูรายละเอียดเพิ่มเติม)