'อลงกรณ์' แจง3แนวทาง ถกกม.คุมสื่อฯ 1 พ.ค.นี้

'อลงกรณ์' แจง3แนวทาง ถกกม.คุมสื่อฯ 1 พ.ค.นี้

“อลงกรณ์” แจง 3 แนวทาง ถก กม.คุมสื่อฯ 1 พ.ค.นี้ แย้มวิปฯ ชงทางออก กรณีสปท.โหวตผ่าน จ่อตั้งคกก.พิเศษ ปรับแก้อีกรอบ ก่อนเสนอครม.

นายอลงกรณ์ พลบุตร รองประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) กล่าวถึงการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ส่งเสริมจริยธรรม และมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน พ.ศ. .... ในวันนี้ 1 พ.ค.นี้ว่า เมื่อวิป สปท.บรรจุเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมแล้วก็ขึ้นอยู่กับมติที่ประชุมว่าจะเห็นอย่างไร โดยมี 3 แนวทาง คือ 1.เห็นชอบ 2.ไม่เห็นชอบ และ 3.ถอนร่างกฏหมายกลับไปปรับปรุงใหม่ ซึ่งในกรณีที่ที่ประชุมเห็นชอบ คณะกมธ.ขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ด้านสื่อมวลชนจะต้องนำความเห็นของสมาชิกกลับไปปรับปรุง ก่อนเสนอให้นายทินพันธุ์ นาคาตะ ประธาน สปท.ทำหนังสือส่งให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) ดำเนินการต่อ แต่ถ้ามติออกมาไม่เห็นชอบก็ถือว่าตกไป แต่ถ้าที่ประชุมมีมติให้นำกลับไปปรับปรุงแก้ไข กมธ.สื่อฯต้องนำร่างกฏหมายกลับไปแก้ไขอีกครั้งหนึ่ง

อย่างไรก็ตาม ในการประชุมวิปสปท.เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ได้มีข้อเสนอว่า ในกรณีที่ที่ประชุม สปท.มีมติเห็นชอบ ควรให้มีการตั้งคณะกรรมการพิเศษขึ้นมาทำหน้าที่ปรับปรุงแก้ไขรายงานและร่างกฎหมายดังกล่าวให้สอดคล้องกับความเห็นที่สมาชิกสปท.ได้อภิปราย โดยให้เหตุผลว่า ถ้าให้กมธ.สื่อฯนำกลับไปปรับปรุงเอง ร่างกฎหมายอาจจะไม่มีการเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะข้อเสนอแนะต่างๆของสมาชิกสปท.ในระหว่างการอภิปราย อย่างไรก็ตาม แนวทางดังกล่าวต้องขึ้นอยู่กับที่ประชุมว่า จะเห็นด้วยหรือไม่อย่างไร เพราะเรื่องนี้ถือเป็นแนวทางใหม่ที่ไม่เคยปฏิบัติมาก่อน