ครูสอนศาสนาหญิงอินโดฯ ออก ‘ฟัตวา’ ต้านแต่งงานเด็ก

ครูสอนศาสนาหญิงอินโดฯ ออก ‘ฟัตวา’ ต้านแต่งงานเด็ก

บรรดาครูสอนศาสนาอิสลามสตรีในอินโดนีเซียออก “ฟัตวา” หรือคำตัดสินชี้ขาดทางศาสนาอิสลามต่อต้านการแต่งงานในวัยเด็ก ซึ่งถือเป็นครั้งแรกที่ฟัตวาระบุถึงเรื่องนี้

ที่ประชุมของครูสอนศาสนาอิสลามที่เป็นสตรีซึ่งจัดขึ้นที่เมืองซีเรบอน บนเกาะชวาของอินโดนีเซีย ได้ออกฟัตวาแก้ปัญหาการแต่งงานในวัยเด็ก แม้ฟัตวาดังกล่าวที่แม้จะไม่มีผลบังคับในทางกฎหมาย แต่ถือว่ามีอิทธิพลอย่างมากในทางปฏิบัติของชาวมุสลิม

นอกจากนี้ ครูสอนศาสนาอิสลามสตรีเหล่านี้ยังเรียกร้องให้รัฐบาลปรับเพิ่มเกณฑ์อายุขั้นต่ำของผู้หญิงที่สามารถแต่งงานได้ถูกต้องตามกฎหมายในอินโดนีเซียจากปัจจุบันอายุ 16 ปี ให้เป็น 18 ปี

นางนินิก ราฮายู ผู้จัดการประชุมครูสอนศาสนาหญิงครั้งนี้ที่นับเป็นการประชุมของครูสอนศาสนาหญิงมุสลิมครั้งใหญ่ที่สุดของอินโดนีเซีย กล่าวว่า บรรดาครูสอนศาสนาหญิงต่างรับรู้ถึงอุปสรรคปัญหาที่ผู้หญิงต้องเผชิญได้ดี และสามารถลงมือแก้เองได้โดยไม่ต้องรอให้รัฐบาลเข้ามาปกป้องเด็กๆ

นอกจากนี้ บรรดาครูสอนศาสนาหญิงยังได้ยกผลการศึกษาหลายกรณีที่สะท้อนถึงปัญหาเจ้าสาววัยเด็กในอินโดนีเซีย ที่ส่วนใหญ่มักถูกปิดกั้นโอกาสทางการศึกษาและกว่าครึ่งของเจ้าสาววัยเด็กเหล่านี้ ชีวิตต้องจบลงด้วยการหย่าร้าง

อินโดนีเซีย ซึ่งเป็นชาติมุสลิมที่ใหญ่ที่สุดในโลก เป็นหนึ่งในประเทศที่มีจำนวนเจ้าสาววัยเด็กมากที่สุดในโลก โดยข้อมูลของกองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (ยูนิเซฟ) ระบุว่า 1 ใน  6 ของหญิงสาวอินโดนีเซียแต่งงานก่อนอายุ 18 ปี หรือเท่ากับ 340,000 คนต่อปี