คาด2เดือนได้ข้อสรุปรูปแบบลงทุนท่าอากาศยาน

คาด2เดือนได้ข้อสรุปรูปแบบลงทุนท่าอากาศยาน

"กรมท่าอากาศยาน" มั่นใจภายใน 2 เดือนจะได้ข้อสรุปเชิงนโยบายพร้อมรูปแบบการให้เอกชนเข้าร่วมลงทุนพัฒนาสนามบิน

นายดรุณ แสงฉาย อธิบดีกรมท่าอากาศยาน (ทย.) เปิดเผยภายหลังการประชุมเชิงปฏิบัติการรับฟังความคิดเห็นโครงการศึกษาและจัดทำแนวทางการบริหารกลุ่มท่าอากาศยานในสังกัดกรมท่าอากาศยาน ว่า จากการหารือภาคเอกชนได้แสดงความสนใจเข้ามาลงทุน เพื่อพัฒนาท่าอากาศยานที่อยู่ในการกำกับดูแล ทย. ปัจจุบันมีทั้งหมด 29 แห่ง หลังจากนี้จะมีการเปิดรับฟังความคิดเห็นประชุมเวิร์คชอปในพื้นที่ภูมิภาคอีก 4 ครั้ง และคาดว่าภายใน 2 เดือนข้างหน้า จะได้ข้อสรุปเชิงนโยบาย รูปแบบของการเปิดให้เอกชนเข้าร่วมลงทุนว่าจะมีรูปแบบใด ซึ่งมีความเป็นไปได้ทั้งการลงทุนแบบ PPP หรือรูปแบบอื่น ดังนั้น มีความเป็นไปได้ที่จะเปิดให้เอกชนเข้าร่วมลงทุนโดยการเปิดประมูลภายในปีนี้

ทั้งนี้ ในเวทีประชุมเชิงปฏิบัติการภาคเอกชนให้ความสนใจเข้าลงทุนในกลุ่มท่าอากาศยานที่ปัจจุบันนี้มีปริมาณผู้ใช้จำนวนมากและมีผลประกอบการค่อนข้างดี ประกอบด้วย ท่าอากาศยานกระบี่, ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี, ท่าอากาศยานขอนแก่น และท่าอากาศยานอุดรธานี รวมทั้งภาคเอกชนแสดงจุดยืนต้องการให้ ทย.กำหนดความชัดเจนรูปแบบการลงทุน เพื่อเอกชนแต่ละรายจะได้นำไปพิจารณาว่ารูปแบบการลงทุนดังกล่าวจะมีความคุ้มค่าต่อการลงทุนมากน้อยแค่ไหน เพื่อนำไปประกอบการตัดสินใจ โดยกลุ่มธุรกิจที่ให้ความสนใจเข้าลงทุนพัฒนาพื้นที่ท่าอากาศยานของ ทย.นั้นนอกจากกลุ่มธุรกิจที่บริหารพื้นที่เชิงพาณิชย์ทั่วไปแล้ว ยังมีกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ผู้ประกอบการสายการบินหลายราย รวมถึงรัฐวิสาหกิจที่บริหารท่าอากาศยานในปัจจุบัน เช่น บริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)