GLOW - ถือ

GLOW - ถือ

ผลประกอบการไตรมาส 1/60 เป็นไปตามคาดถือรับเงินปันผล

เป็นไปตามคาด

GLOW รายงานกำไรสุทธิไตรมาส 1/60 สูงขึ้น 57% QoQ แต่หดตัวลง 31% YoY มาอยู่ที่ 1,898 ล้านบาท หากไม่รวมกำไรจากรายการพิเศษ 404 ล้านบาทในไตรมาส 1/60 กำไรหลักจะอยู่ที่ 1,493 ล้านบาท หรือลดลง 9% QoQ และ 39% YoY ซึ่งใกล้เคียงกับที่เราคำนวณที่ 1,543 ล้านบาท แต่ต่ำกว่าที่ตลาดคาดที่ 2,814 ล้านบาท อยู่ 53%


ประเด็นหลักผลประกอบการ

รายได้จากการขายไฟฟ้าลดลง 4% QoQ และ 17% YoY โดยปัจจัยหลักที่ส่งผลให้ยอดขายไตรมาสนี้หดตัวคือ ค่าพลังงานไฟฟ้า (EP) จากโรงไฟฟ้า IPP และจากโรงไฟฟ้า SPP ที่ลดลง (เนื่องจากมีการปิดซ่อมบำรุงโรงงานตามแผน) ทั้ง QoQ และ YoY

เนื่องจากไม่มีอัตรากำไรพิเศษในค่าพลังงานไฟฟ้า (EP) ณ โรงไฟฟ้า GHECO-One (โรงไฟฟ้า IPP ขนาด 660 เมกะวัตต์ บริษัทถือครอง 65%) ตั้งแต่กลางปีที่แล้ว อัตรากำไรขั้นต้นไตรมาส 1/60 จึงหดตัวจาก 28.2% ในช่วงเดียวกันของปีที่แล้วมาอยู่ที่ 22.5% แต่อัตราค่าไฟที่สูงขึ้นส่งผลให้กำไรขั้นต้นขยายตัวจาก 21.5% ในไตรมาสก่อนหน้า ส่วนอัตรากำไรสุทธิที่สูงขึ้นจาก 10.0% ในไตรมาส 4/59 มาอยู่ที่ 16.5% ในไตรมาส 1/60 นั้น หลักๆมาจากไตรมาส 4/59 มีรายการขาดทุนพิเศษที่ 442 ล้านบาท (การตัดจำหน่ายเครื่องมือเก่าในโรงไฟฟ้า GHECO-One) ในขณะที่ไตรมาส 1/60 มีกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 404 ล้านบาท ส่วนอัตรากำไรสุทธิที่ลดลงจาก 20.0% ในไตรมาส 1/59 นั้นมีปัจจัยจากรายได้จากการดำเนินงานที่หดตัวลง

แนวโน้ม

หากมองไตรมาส 2/60 ไฮซีซั่นของอุปสงค์ไฟฟ้าจะหนุนผลประกอบการให้เติบโต QoQ จากปริมาณขายไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น ภายใต้สมมติฐานว่าไม่มีการปิดซ่อมบำรุงโรงไฟฟ้านอกตาราง (ไม่มีการปิดซ่อมบำรุงในแผน) นอกจากนี้ คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (ERC) ได้อนุญาติให้ปรับค่าไฟฟ้าขึ้น 0.1252 บาท/กิโลวัตต์ชั่วโมง ช่วงระหว่างเดือน พ.ค.-ส.ค. 2560 หนุนอัตราค่าไฟสูงขึ้น 3.7% จากไตรมาส 1/60 โดยจะเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. ดังนั้นอัตราค่าไฟของ GLOW จะเพิ่มขึ้น QoQ แต่ยังชะลอตัว YoY เราจึงคาด
กำไรของบริษัทจะเติบโต QoQ แต่ชะลอตัว YoY เช่นกัน

สิ่งที่เปลี่ยนแปลง

กำไรสุทธิสามเดือนแรกปี 2560 คิดเป็นสัดส่วน 22% ของประมาณการปี 2560 ของเราที่ 8,801 ล้านบาท โดยเราคงประมาณการเดิม ไม่เปลี่ยนแปลง

คำแนะนำ

เนื่องจากฤดูกาลจ่ายปันผลกำลังจะหมดลง และราคาหุ้นได้ปรับเพิ่มขึ้นมารับปัจจัยนี้แล้ว (ซึ่งเป็นไปตามที่เราคาด) จึงเหลืออัพไซด์เพียงเล็กน้อย ที่จะหนุนราคาหุ้น GLOW ไปต่อ ถึงแม้อัตราไฟฟ้าที่สูงขึ้นในเดือน พ.ค. จะหนุนกำไรไตรมาส 2/60 แต่อัตรากำไรจากโรงไฟฟ้า IPP ที่หดตัว และ การรับซื้อไฟที่ลดลงจากโรงไฟฟ้าที่สิ้นอายุ จะกดดันผลประกอบการในอนาคต ดังนั้น เรามองว่ายังไม่ใช่เวลาเพิ่มน้ำหนักการลงทุนหุ้น GLOW แต่เรายังคงคำแนะนำ “ถือ” เนื่องจากอัตราเงินปันผลยังน่าดึงดูด (เราประเมินเงินปันผลจ่ายปี 2560
จะอยู่ที่ 3.83 บาทต่อหุ้น หรือคิดเป็นอัตราเงินปันผลต่อหุ้นที่ 4.6%)