ประกาศราคาแร่ (28 เม.ย.60)

ประกาศราคาแร่ (28 เม.ย.60)

ประกาศราคาแร่ (กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่) วันที่ 28 เมษายน 2560

(ดูรายละเอียดเพิ่มเติม)