หนาว!! เตรียมให้ทหารร้อยนายยื่นบัญชีทรัพย์สิน

หนาว!! เตรียมให้ทหารร้อยนายยื่นบัญชีทรัพย์สิน

"ป.ป.ช." เตรียม ประกาศ ให้ "ทหาร" กว่าร้อยนาย ยื่นบัญชีทรัพย์สินฯ เพิ่ม

พล.อ.บุณยวัจน์ เครือหงส์ กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) กล่าวอีกว่า ภายใน 2 เดือนนี้ ป.ป.ช. จะกำหนดตำแหน่งที่มีหน้าที่ต้องยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินเพิ่มเติม ซึ่งเป็นบุคคลในตำแหน่งระดับผู้บังคับบัญชาหน่วยในส่วนของทหารด้วย คาดว่าจะต้องมีผู้ยื่นบัญชีเพิ่มกว่าร้อยราย