ก.ล.ต.เผยไตรมาส 1/60 กล่าวโทษ 6 คดี

ก.ล.ต.เผยไตรมาส 1/60 กล่าวโทษ 6 คดี

"ก.ล.ต." เผยไตรมาส 1/60 ดำเนินการกล่าวโทษ 6 คดี ผู้ถูกกล่าวโทษ 12 ราย ลดลงจากช่วงเดียวกันปีก่อนที่สูงถึง 36 ราย

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ ก.ล.ต. ข้อมูลสถิติสำคัญไตรมาสที่ 1 ปี 2560 (ณ วันที่ 27 เมษายน 2560) ว่า ก.ล.ต. ได้กล่าวโทษ จำนวน 6 คดี ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน ที่มี 13 คดี โดยมีผู้ถูกกล่าวโทษ 12 ราย จาก ช่วงเดียวกันปีก่อนที่มี 36 ราย

นอกจากนี้ได้มีการบังคับใช้กฎหมาย ดำเนินการทางบริหาร โดย สั่งพักผู้นำแนะการลงทุน 4 ราย เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันปีก่อนที่มี 1 ราย และเพิกถอนความเห็นชอบ ผู้แนะนำการลงทุน 1 ราย มีการเปรียบเทียบปรับ รวม 46 ข้อหา จำนวน 29 ราย เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันปีก่อน ที่มี 19 ข้อหา จำนวน 16 ราย โดยมีจำนวนเงินค่าปรับ 6.09 ล้านบาท ลดลงจากช่วงเดียวกันปีก่อนที่มีจำนวน 28.9 ล้านบาท

ส่วนการรับเรื่องร้องเรียน ก.ล.ต. ได้รับข้อมูลการรับเรื่องร้องเรียน รวม 260 เรื่อง ส่วนใหญ่ เกี่ยวกับการปฎิบัติหน้าที่ของผู้บริหาร /กรรมการบริษัทจดทะเบียน โดยได้มีการยุติเรื่องได้แล้วกว่า 220 เรื่อง

ในไตรมาสที่ 1 ปี 2560 ก.ล.ต. ได้อนุญาตการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) รวม 9 บริษัท เป็นมูลค่าเสนอขาย 21,254.09 ล้านบาท มีการเสนอขายตราสารหนี้ทั้งในและต่างประเทศ รวม 774,542.48 ล้านบาท