ยืนยันรัฐบาลไม่ล้มเลิกบัตรทอง 30 บาท

ยืนยันรัฐบาลไม่ล้มเลิกบัตรทอง 30 บาท

"รมว.สธ." ยืนยันรัฐบาลไม่ล้มเลิกบัตรทอง 30 บาท และจะพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น เพื่อประชาชนรับประโยชน์สูงสุด

จากกรณีข่าวรัฐบาลจะพยายามยกเลิกโครงการบัตรทอง ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวยืนยันว่าข่าวดังกล่าวไม่เป็นความจริงประชาชนไม่ต้องกังวล รัฐบาลไม่มีนโยบายล้มเลิกโครงการนี้อย่างแน่นอน มีแต่จะพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น โดยกระทรวงสาธารณสุขและสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้ร่วมกันพัฒนาระบบบริหารจัดการมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านการดูแลและปรับสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชนเกิดประโยชน์สูงสุด ได้รับการบริการที่ดียิ่งขึ้นและระบบสุขภาพมีความยั่งยืน 

“ระบบหลักประกันสุขภาพของประเทศไทย สามารถเป็นตัวอย่างให้กับนานาประเทศ และได้รับเชิญให้นำเสนอประสบการณ์ดำเนินงานในการประชุมเวทีระดับโลก เป็นต้นแบบให้หลายประเทศเข้ามาศึกษา ดูงาน นอกจากนี้ในปีนี้คณะรัฐมนตรียังอนุมัติงบกลาง 5,000 ล้านบาท ให้กระทรวงสาธารณสุขใช้ในการพัฒนาระบบบริการ อาทิ การดูแลรักษาผู้ป่วยใน และผู้ป่วยทารกวิกฤต” ศ.คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล กล่าว

ด้านนพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กล่าวว่า โครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค หรือระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือบัตรทองยังเดินหน้าต่อไปรัฐบาลไม่เคยยกเลิกโครงการ รวมทั้งสนับสนุนการดำเนินการ ล่าสุดคณะรัฐมนตรีรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เพิ่งอนุมัติงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติปีงบประมาณ 2561 ซึ่งได้รับเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2560 ถึงร้อยละ 4.28 คิดเป็นเงิน 7,088.29 ล้านบาท ขณะที่งบเหมาจ่ายรายหัวก็ได้รับ 3,197.32 บาทต่อประชากร โดยได้รับเพิ่มขึ้นหัวละ 87.45 บาท จากปี 2560 ที่ได้รับ 3,109.87 บาทต่อประชากร ขณะเดียวกันคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติยังได้พัฒนาสิทธิประโยชน์ และคุณภาพบริการเพิ่มขึ้นตลอดเวลาเพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่ดีที่สุด

“สปสช. ขอยืนยันว่าข่าวที่มีการเผยแพร่ในโลกออนไลน์ว่ารัฐบาลจะยกเลิกโครงการ 30 บาทหรือระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินั้น เป็นข่าวที่ไม่มีมูลความจริง สิ่งที่เกิดขึ้นในขณะนี้คือรัฐบาลกำลังพัฒนาให้ระบบดีขึ้น” เลขาธิการ สปสช. กล่าว