‘หุ้นอาหาร’รับอานิสงส์ภาษีทรัมป์

‘หุ้นอาหาร’รับอานิสงส์ภาษีทรัมป์

"หุ้นอาหาร" รับอานิสงส์ภาษีทรัมป์ โบรกเพิ่มประมาณการกำไร "ไทยยูเนี่ยน" 3%ปีนี้ ภายใต้สมมติฐานภาษีนิติบุคคลสหรัฐลดเหลือ15%

บล.เอเซียพลัส ระบุกลุ่มเกษตรและอาหารรับผลบวกภาษีทรัมป์ มองไทยยูเนี่ยน กรุ๊ปโดดเด่นสุด เพราะมีบริษัทย่อยตั้งอยู่ในสหรัฐ พร้อมเพิ่มประมาณการกำไรปี 60-61 ภายใต้สมมติฐานภาษีนิติบุคคลสหรัฐลดเหลือ 15% จากเดิม 35%

ฝ่ายวิจัย บล.เอเซียพลัส ระบุว่า มาตรการลดภาษีของสหรัฐนั้น จะเป็นผลบวกต่อหุ้นกลุ่มเกษตรและอาหาร  และคงน้ำหนักการลงทุนมากกว่าตลาด

ทั้งนี้ สหรัฐประกาศปรับนโยบายภาษีครั้งใหญ่ โดยเตรียมปรับลดภาษีนิติบุคคลลงเหลือ 15% จากปัจจุบัน 35% บวกต่อผู้ประกอบการในสหรัฐที่จะเสียภาษีลดลง นอกจากนี้ ยังได้ประกาศเตรียมปรับลดภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาลงเหลือ 3 ช่วง ที่ 10% 25% และ 35% จากเดิมที่เก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาอยู่ที่ช่วงในอัตราสูงสุด 39.6% ถือเป็นผลบวกต่อเศรษฐกิจสหรัฐ เนื่องจากผู้บริโภคจะมีเงินในการ

จับจ่ายใช้สอยมากขึ้นโดยสหรัฐยังไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายภาษีดังกล่าวมากนัก และต้องผ่านการรับรองจากรัฐสภาของสหรัฐก่อน จงสามารถนำไปใช้ได้

ฝ่ายวิจัยประเมินว่า นโยบายปรับลดภาษีนิติบุคคลของสหรัฐ ส่งผลบวกโดยตรงต่อไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป ที่มีบริษัทย่อยดำเนินธุรกิจอยู่ในสหรัฐ จึงปรับเพิ่มประมาณการกำไรสุทธิปี 2560-2561 ขึ้น 3.0% และ 2.8% จากเดิม ตามลำดับ สะท้อนการปรับสมมติฐานอัตราภาษีนิติบุคคลของสหรัฐลดลงเหลือ 15% จากเดิม 35% ตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นไป โดยคาดการณ์กำไรสุทธิปี 2560 ของธุรกิจในสหรัฐของไทยยูเนี่ยน จะเท่ากับ 1 พันล้านบาท หรือคิดเป็น 16% ของคาดการณ์กำไรสุทธิปี 2560 และหากรวมผลบวกจากการลดภาษีจะทำให้กำไรสุทธิปี 2560 โดยรวมของไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป เพิ่มขึ้น 200 ล้านบาท หรือคิดเป็น 3% ของคาดการณ์ปี 2560

นอกจากนี้ นโยบายปรับลดภาษีบุคคลธรรมดายังส่งผลบวกทางอ้อมต่อไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป ด้วย เนื่องจากจะทำให้ผู้บริโภคมีเงินในการจับจ่ายใช้สอยมากขึ้น และส่งผลบวกต่อธุรกิจร้านอาหาร Red Lobster ที่ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป ถือหุ้นอยู่ 25%

สำหรับหุ้นเจริญโภคภัณฑ์อาหาร (CPF) ฝ่ายวิจัยประเมินว่าจะได้รับผลบวกเช่นกัน เนื่องจากมีธุรกิจอาหารแช่แข็งพร้อมรับประทานภายใต้แบรนด์ Bellisio อยู่ในสหรัฐ โดยฝ่ายวิจัยได้ปรับเพิ่มประมาณการกำไรสุทธิปี 2560-2561 ของเจริญโภคภัณฑ์อาหาร 0.3% และ 0.3% ตามลำดับ สะท้อนสมมติฐานอัตราภาษีใหม่ดังกล่าว โดยคาดการณ์กำไรสุทธิปี 2560 จะอยู่ที่ 274 ล้านบาท หรือคิดเป็น 2% ของประมาณการกำไรสุทธิปี 2560 และหากรวมผลบวกจากการลดภาษีจะทำให้กำไรสุทธิโดยรวมของเจริญโภคภัณฑ์อาหารเพิ่มขึ้น 55 ล้านบาท หรือคิดเป็น 0.3% ของคาดการณ์กำไรสุทธิปี 2560