สถานการณ์ยางวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2560

สถานการณ์ยางวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2560

ราคายางแผ่นดิบ 70.17 บาท/กก. ปรับตัวลดลง 0.14 บาท/กก. ยางแผ่นรมควัน 73.49 บาท/กก. ปรับตัวสูงขึ้น 0.16 บาท/กก.

ราคายางตลาดกลางยางพาราจังหวัดสงขลา ยางแผ่นดิบแตะระดับ 70.17 บาท/กก. ปรับตัวลดลง 0.14 บาท/กก. ในทิศทางเดียวกับตลาดโตเกียวและราคาน้ำมันที่ปรับตัวลดลง ประกอบกับการเทขายเพื่อเก็งกำไรของนักลงทุนในช่วงเปลี่ยนเดือนส่งมอบ นอกจากนี้ราคายางยังเป็นปัจจัยลบมาจากนักลงทุนมองว่ามาตรการปฏิรูปภาษีของประธานาธิบดีสหรัฐฯ ได้ส่งรายละเอียดที่ชัดเจนเพียงพอและอาจส่งผลให้สหรัฐฯ ขาดดุลงบประมาณมากน้อยเพียงใด  ส่วนยางแผ่นรมควันแตะระดับ 73.49 บาท/กก. ปรับตัวสูงขึ้น 0.16 บาท/กก.เนื่องจากปริมาณผลผลิตที่ออกสู่ตลาดน้อย และการเร่งซื้อเพื่อส่งมอบของผู้ประกอบการในประเทศยังคงเป็นปัจจัยหนุนในราคาเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบจำกัด


ราคาประมูล ณ ตลาดกลางยางพาราสงขลา สถานการณ์ยางวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2560


ยางแผ่นดิบ                                                      70.17 บาท/กก.
ยางแผ่นรมควันชั้น 3                                            73.49 บาท/กก.
น้ำยางสด ณ โรงงาน DRC ไม่ต่ำกว่า 35%                 62.00 บาท/กก.
เศษยาง (100%) ณ โรงงาน                                 49.50 บาท/กก.ที่มา: สถาบันวิจัยยางพารา กรมวิชาการเกษตร