กกพ.ขยับเวลารับซื้อไฟฟ้าโซลาร์ฟาร์ม

กกพ.ขยับเวลารับซื้อไฟฟ้าโซลาร์ฟาร์ม

กกพ.ขยับเวลารับซื้อไฟฟ้าโซลาร์ฟาร์มเฟส 2 จำนวน 219 เมกะวัตต์ พร้อมเปิดยื่นคำขอเป็นเจ้าของโครงการ 29 พ.ค. - 2 มิ.ย.นี้ เลื่อนจ่ายไฟฟ้าเป็น 30 ธ.ค. 61

นายวีระพล จิรประดิษฐกุล กรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ในฐานะโฆษก กกพ. เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการ (บอร์ด) กกพ.เมื่อวันที่ 26 เม.ย.2560 ได้พิจารณาขยายระยะเวลาโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน(โซลาร์ฟาร์ม) สำหรับหน่วยราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตร ระยะที่ 2 ที่กำหนดรับซื้อไฟฟ้าไม่เกิน 219 เมกะวัตต์ออกไปจากกำหนดการในร่างประกาศฉบับเดิม เพื่อยืดหยุ่นให้ผู้สนใจมีเวลาเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆมากขึ้น โดยเฉพาะการตรวจเช็คความพร้อมของสายส่ง(ฟีดเดอร์) คาดว่าในวันนี้(28 เม.ย.2560) และออกประกาศรับซื้อไฟฟ้าโครงการดังกล่าวอย่างเป็นทางการ เพื่อให้ผู้สนใจมีระยะเวลาตรวจเช็คความพร้อมสายส่งผ่านระบบออนไลน์ของการไฟฟ้า

"หลังจาก กกพ.ได้เปิดรับฟังความคิดเห็นร่างประกาศรับซื้อไฟฟ้าโซลาร์ฟาร์มส่วนราชการและสหกรณ์ฯ เฟส 2 ระหว่างวันที่ 7-21 เม.ย.ที่ผ่านมา พบว่า มีผู้ประกอบการสนใจร่วมแสดงความคิดเห็น 900 ข้อ ซึ่งส่วนใหญ่เห็นว่าขั้นตอนในการเข้าร่วมโครงการสั้นไปทำให้มีเวลาเตรียมความพร้อมน้อย จึงควรขยายระยะเวลาในขั้นตอนต่างๆ"

โดยกำหนดการจัดหาไฟฟ้า จะเปิดให้ยื่นคำขอเป็นเจ้าของโครงการระหว่างวันที่ 29 พ.ค.- 2 มิ.ย. 2560 (จากเดิม 15-19 พ.ค.นี้) ตรวจสอบคุณสมบัติผู้ที่ประสงค์จะเป็นเจ้าของโครงการ วันที่ 5-13 มิ.ย.2560, คัดเลือกผู้ที่ประสงค์จะเป็นเจ้าของโครงการที่ผ่านการตรวจคุณสมบัติ (โดยวิธีการจับสลาก) วันที่ 26 มิ.ย.2560 (จากเดิม 5 มิ.ย.นี้) และประกาศผลการจับสลาก วันที่ 28 มิ.ย.2560(จากเดิม 7 มิ.ย.นี้) จากนั้นผู้ผ่านการคัดเลือกยื่นคำร้องและข้อเสนอขอขายไฟฟ้า วันที่ 29 มิ.ย.-9 ต.ค.2560 ขั้นตอนนี้หน่วยงานราชการและสหกรณ์ฯที่เข้าร่วมโครงการ ยังไม่ต้องแสดงเอกสารจับคู่ร่วมพัมนาโครงการกับเอกชน เพื่อให้โครงการดำเนินการได้ตามขั้นตอนและลดปัญหาความวุ่นวายจากโครงการ ระยะที่ 1

ส่วนการประชุมชี้แจงสำหรับผู้สนับสนุนโครงการและผู้ร่วมลงทุนภายในเดือน ก.ค. 2560, พิจารณาคำร้องและข้อเสนอขอขายไฟฟ้า วันที่ 9 ส.ค.-31 ต.ค.2560 ซึ่งขั้นตอนนี้จะต้องยื่นเอกสารจับคู่ร่วมพัฒนาโครงการ จากนั้นประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการพิจารณา วันที่ 3 พ.ย.2560 และทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้าภายในวันที่ 16 มี.ค.2561 ขณะที่กำหนดจ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) เป็นภายในวันที่ 31 ธ.ค.2561 จากมติ กพช.เดิม กำหนดไว้ภายใน 30 มิ.ย. 2561