(ธปท.) อัตราแลกเปลี่ยนกลาง 34.427 บาท/ดอลลาร์

(ธปท.) อัตราแลกเปลี่ยนกลาง 34.427 บาท/ดอลลาร์

กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ / อัตราอ้างอิงค่าเงินบาทของธนาคารแห่งประเทศไทย ณ สิ้นวันทำการวันพุธ (26 เม.ย. 60) อยู่ที่ระดับ 34.427 บาท/ดอลลาร์

เทียบกับอัตราอ้างอิงของสิ้นวันทำการวันอังคาร (25 เม.ย. 60) อยู่ที่ระดับ 34.372 บาท/ดอลลาร์ (อ่อนค่า 0.055 บาท/ดอลลาร์)