175วันประชาชนเข้ากราบพระบรมศพ6.4ล้านคน

175วันประชาชนเข้ากราบพระบรมศพ6.4ล้านคน

"สำนักพระราชวัง" สรุปยอดประชาชนเข้ากราบพระบรมศพ 175 วันรวม 6,480,765 คน

สำนักพระราชวังได้สรุปยอดรวมประชาชน ที่เดินทางมาสักการะพระบรมศพ เมื่อวันที่ 26 เม.ย. หลังสำนักพระราชวัง ปิดไม่ให้ประชาชนเข้าพระบรมมหาราชวัง เพื่อขึ้นกราบสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บนพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในเวลา 21.01 น.ว่า มีจำนวนทั้งสิ้น 30,209 คน รวม 175 วัน มี 6,480,765 คน และมีประชาชนถวายเงินเพื่อร่วมบำเพ็ญพระราชกุศลเป็นเงิน 1,870,384.50 บาท รวม 175 วัน เป็นเงินทั้งสิ้น 523,143,781.51 บาท