กรมขนส่งเก็บภาษีรถกทม.6เดือนกว่า3,900ล้าน

กรมขนส่งเก็บภาษีรถกทม.6เดือนกว่า3,900ล้าน

"กรมขนส่งทางบก" เผยผลการจัดเก็บภาษีรถประจำปีในเขตกรุงเทพรอบ 6 เดือน ได้กว่า 3,900 ล้านบาท

นายณันทพงศ์ เชิดชู รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวว่า กรมการขนส่งทางบกได้อำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนมีช่องทางในการรับชำระภาษีรถประจำปีอย่างหลากหลาย โดยตั้งแต่เดือนตุลาคม 2559 -มีนาคม 2560 สามารถจัดเก็บภาษีรถประจำปีในเขตกรุงเทพมหานครได้ทั้งสิ้น 3,986,576,542.89 บาท เป็นการใช้บริการรับชำระภาษีรถยนต์ ณ สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 -5 ของกรมการขนส่งทางบกมากที่สุด จำนวน 2,274,548 ราย จัดเก็บภาษีรถได้ทั้งสิ้น 2,705,580,006.29 บาท รองลงมาเป็นการใช้บริการรับชำระภาษีรถผ่านช่องทาง "เลื่อนล้อ ต่อภาษี" จำนวน 432,287 ราย จัดเก็บภาษีรถได้ทั้งสิ้น 759,319,728.32 บาท และ

ทั้งนี้ เจ้าของรถสามารถชำระภาษีรถล่วงหน้าได้ไม่เกิน 90 วัน และต้องเป็นรถที่ไม่ค้างชำระภาษีรถเกินกว่า 1 ปี สำหรับรถยนต์ที่มีอายุการใช้งานครบ 7 ปี หรือรถจักรยานยนต์ที่มีอายุการใช้งานครบ 5 ปี ต้องเข้ารับการตรวจสภาพรถจากสถานตรวจสภาพรถเอกชน