อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินต่างประเทศ (26 เม.ย.60)

อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินต่างประเทศ (26 เม.ย.60)

อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินต่างประเทศ (Currency Cross Rate) วันที่ 26 เมษายน 2560 ณ เวลาประมาณ 17.50 น.

(ดูรายละเอียดเพิ่มเติม)