ทอท.ดึง 6 สายการบินขยายเส้นทางใหม่

ทอท.ดึง 6 สายการบินขยายเส้นทางใหม่

AOT ดึง 6 สายการบินขยายเส้นทาง-เพิ่มเส้นทางบินใหม่มายังท่าอากาศยานของ ทอท. หวังช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

นายนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ. ท่าอากาศยานไทย (AOT) หรือ ทอท.เปิดเผยว่า ตั้งแต่ช่วงปลายปี 2559 ถึงต้นปี 2560 ทอท.ประสบความสำเร็จในการเชิญชวนสายการบินมาเปิดให้บริการเส้นทางการบินใหม่ ณ ท่าอากาศยานของ ทอท.ได้จำนวน 6 สายการบิน ได้แก่ (1) สายการบิน HKexpress เปิดทำการบินเส้นทางฮ่องกง – เชียงราย เริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 ทำการบินทุกวัน 2 เที่ยวบิน/สัปดาห์

(2) สายการบิน Flydubai เปิดทำการบิน เส้นทาง ดูไบ-กรุงเทพ สุวรรณภูมิ เริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 ทำการบิน 2 เที่ยวบิน/สัปดาห์

(3) สายการบิน Peach Aviation เปิดทำการบิน เส้นทาง โอกินาวา-กรุงเทพ สุวรรณภูมิ เริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 ทำการบินทุกวัน 7 เที่ยวบิน/สัปดาห์

(4) สายการบิน Beijing Capital Airlines เปิดทำการบิน เส้นทาง ไหโข่ว - เชียงใหม่ และไหโข่ว - เชียงราย เริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ 27 และ 31 มีนาคม 2560 ตามลำดับ ทำการบิน 1 เที่ยวบิน/สัปดาห์

(5) สายการบิน Hebei Airlines เปิดทำการบิน เส้นทาง สือเจียจวง-กรุงเทพฯ สุวรรณภูมิ เริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2560 ทำการบิน 3 เที่ยวบิน/สัปดาห์

และล่าสุด (6) สายการบิน Kunming Airlines เลือกเปิดเส้นทางระหว่างประเทศเส้นทางแรกมายังประเทศไทย เส้นทาง คุณหมิง – หาดใหญ่ เริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2560 ซึ่งผลสำเร็จเกิดจากการที่ ทอท.นำสายการบินเข้าสำรวจและศึกษาตลาดในจังหวัดสงขลา ตลอดจนได้รับความร่วมมือจากภาครัฐและเอกชนภายในท้องที่ ส่งผลให้ปัจจุบันจังหวัดสงขลาและจังหวัดใกล้เคียงสามารถเชื่อมต่อด้วยเส้นทางการบินตรงไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีนได้

นายนิตินัย กล่าวเพิ่มเติมว่า ทอท.ได้กำหนดยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับกิจการการบินในประเทศและต่างประเทศ (Aeronautical Business) ซึ่งเป็น 1 ใน 7 ยุทธศาสตร์หลักของ ทอท.ที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างเครือข่ายเส้นทางการบิน ณ ท่าอากาศยาน 6 แห่งที่ ทอท.บริหารงาน โดยเชิญชวนสายการบินทำการบินในเส้นทางใหม่ๆ มายังท่าอากาศยาน เพื่อเชื่อมต่อการเดินทางและการขนส่งสินค้าไปยังจุดหมายปลายทางในเมืองหลวง เมืองหลัก และเมืองรองของโลก ทำให้ผู้โดยสารต่างประเทศมีทางเลือกในการเดินทางบรรลุตามเป้าหมายของตนเองมากยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ ในการดำเนินการดังกล่าว ทอท.ได้วิเคราะห์อุตสาหกรรม ตลาด และพฤติกรรมของสายการบิน และผู้โดยสาร เพื่อรวบรวมข้อมูลและสนับสนุนสายการบินในการวางแผนเส้นทางการบินในอนาคต เรียกว่า Air Service Development โดยนำเสนอผลการศึกษาเส้นทางการบินที่มีศักยภาพให้กับสายการบินแต่ละสายการบิน ตลอดจนทำการตลาดเชิงรุกโดยการเจรจาธุรกิจในงาน Global Aviation Roadshow เช่น Routes Asia และ World Routes ซึ่ง ทอท.มุ่งเน้นกลุ่มสายการบินในตลาดภูมิภาคเอเชียเป็นหลัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มตลาดสายการบินจีนและอินเดียที่เป็นตลาดการบินใหญ่ที่สุดในภูมิภาค มีความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจ อัตราความก้าวหน้าของประชากร ตลอดจนอัตราการเติบโตทางการจราจรทางอากาศภายในประเทศและระหว่างประเทศอย่างรวดเร็ว รวมทั้ง ทอท.ยังได้นำสายการบินเข้าสำรวจและศึกษาตลาด ตลอดจนแหล่งท่องเที่ยวของไทย โดยร่วมมือกับภาครัฐและเอกชน อาทิ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สมาคมผู้ประกอบการการท่องเที่ยวต่างๆ ตลอดจนโรงแรมในพื้นที่อีกด้วย

นอกจากนั้น เพื่อส่งเสริมการตัดสินใจและสนับสนุนการลงทุนของลูกค้าสายการบินในแต่ละท่าอากาศยาน ทอท.ได้นำเสนอโครงการส่งเสริมการตลาดด้านการบินที่มอบสิทธิประโยชน์และส่วนลด แบ่งออกเป็น 4 ประเภทคือ สำหรับสายการบินแบบประจำที่เปิดเส้นทางการบินใหม่ สำหรับสายการบินแบบประจำที่เพิ่มเที่ยวบินและผู้โดยสารระหว่างประเทศเท่านั้น สำหรับสายการบินแบบเช่าเหมาลำระหว่างประเทศเท่านั้น และสำหรับสายการบิน ที่ต้องการเริ่มบินช่วงเช้าในช่วงเวลาไม่คับคั่ง

นายนิตินัย กล่าวว่า ทอท.หวังว่าการเปิดทำการบินมายังท่าอากาศยานของ ทอท.ของสายการบินจะเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจภายในประเทศในการพาผู้โดยสารที่สนใจเดินทางมาท่องเที่ยวและลงทุนในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น อันจะนำมาสู่การเพิ่มรายได้ให้กับประเทศและกระจายสู่ชุมชน ซึ่ง ทอท.ได้เตรียมความพร้อมในการรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมการบินด้วยการดำเนินการตามแผนพัฒนาท่าอากาศยานเพื่อให้เติบโตทันต่อความต้องการการเดินทางทางอากาศของผู้โดยสารทั่วโลกในปัจจุบัน และอนาคตต่อไป