สถานการณ์ยางวันพุธที่ 26 เมษายน 2560

สถานการณ์ยางวันพุธที่ 26 เมษายน 2560

ราคายางแผ่นดิบและยางแผ่นรมควัน ปรับตัวสูงขึ้นกิโลกรัมละ 0.24 บาท/กก.และ 0.45 บาท/กก. อยู่ที่ 70.31 บาท/กก. และ 73.33 บาท/กก.

ราคายางแผ่นดิบและยางแผ่นรมควันตลาดกลางยางพาราจังหวัดสงขลาปรับตัวสูงขึ้นกิโลกรัมละ 0.24 บาท/กก. และ 0.45 บาท/กก. แตะระดับ 70.31 บาท/กก. และ 73.33 บาท/กก. โดยมีปัจจัยบวกมาจากเงินเยนและเงินบาทอ่อนค่า ประกอบกับอุปทานยางที่ยังคงออกสู่ตลาดน้อยอีกทั้งได้รับแรงหนุนจากข้อมูลเศรษฐกิจ

ราคาประมูล ณ ตลาดกลางยางพาราสงขลา สถานการณ์ยางวันพุธที่ 26 เมษายน 2560


ยางแผ่นดิบ                                                        70.31 บาท/กก.
ยางแผ่นรมควันชั้น 3                                              73.33 บาท/กก.
น้ำยางสด ณ โรงงาน DRC ไม่ต่ำกว่า 35%                   61.00 บาท/กก.
เศษยาง (100%) ณ โรงงาน                                   50.00 บาท/กก.ที่มา: สถาบันวิจัยยางพารา กรมวิชาการเกษตร