ตลาดแร่โลหะ ณ ตลาดลอนดอน (26 เม.ย. 60)

ตลาดแร่โลหะ ณ ตลาดลอนดอน (26 เม.ย. 60)

ตลาดแร่โลหะ ณ ตลาดลอนดอน ประจำวันที่ 25 เมษายน 2560

(ดูรายละเอียดเพิ่มเติม)